Toezicht & mededinging

Algemeen & wetgeving

De toegankelijkheid van zorg is onder druk door lange wachttijden, vooral in de ggz, waar de tijd tussen aanmelding en intake te lang is. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht voor hun verzekerden en moeten samenwerken met zorgaanbieders om ervoor te zorgen dat mensen tijdig de zorg krijgen die ze nodig hebben, zoals beschreven in de “Handvatten bij de uitvoering van de zorgplicht” van de NZa.

Algemeen & wetgeving Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 15

De Belastingdienst heeft aangekondigd vanaf 1 januari 2025 weer te gaan handhaven bij schijnzelfstandigheid. Een duidelijk toetsingskader voor de vraag wanneer een werker een werknemer of een ZZP’er is voor een organisatie is hierbij van belang, welke mogelijk komt in de vorm van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties. In dit artikel vind je een handig stroomschema om de criteria en indicaties hiervoor langs te lopen.

Toezicht & mededinging Toezicht zorg

De wet bestuur en toezicht stelt commissarissen bij verenigingen en stichtingen persoonlijk aansprakelijk, wat de bereidheid om deze rol op zich te nemen kan verminderen. Het balanceren tussen adviseren en toezicht houden blijkt moeilijk, waarbij commissarissen wordt geadviseerd terughoudend te zijn met ongevraagd advies. De wet benoemt de taak van toezicht houden op het bestuur en adviseert, maar het is van belang de grens tussen deze rollen te bewaken.

Nieuws KVdLGezondheidsgroep-69

Op 29 september is de definitieve versie van de ACM Leidraad Brancheorganisaties en zorgcontractering gepubliceerd door de ACM. Daarbij publiceert de ACM een consultatieverslag van de openbare consultatie en een Slotwoord van ACM-directeur Zorg op de bijkomst Leidraad Brancheorganisaties en zorgcontractering.

Nieuws Medisch specialist - Recht in de zorg

De minister van VWS heeft aangekondigd dat er een einde komt aan de tijdelijk verlaagde omzetdrempels voor concentraties in de zorg. Volgens hem weegt de beperkte impact van de verlaagde omzetdrempels niet op tegen de lasten. Daarom gelden de normale omzetdrempels voor het concentratietoezicht van de ACM vanaf 1 januari 2023 ook voor concentraties in de zorg.

Kwaliteit & aansprakelijkheid Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 21

In principe is gunstbetoon verboden. Dit verbod is bedoeld om de keuze voor een bepaald medisch hulpmiddel niet op oneigenlijke wijze te beïnvloeden. De keuze voor een bepaald medisch hulpmiddel moet zijn gebaseerd op gezondheidsbelangen. Er bestaan enkele uitzonderingen op het verbod. In dit artikel zetten we voor op een rij wat er wel en niet mag.

Samenwerken & fuseren Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 30

De NZa heeft het beleid ten aanzien van de zorgspecifieke concentratietoets op 3 belangrijke punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn belangrijk om te weten voor zorgaanbieders die voornemens zijn een concentratie aan te gaan. In dit artikel leggen we uit wat de wijzigingen inhouden en waarop je als zorgaanbieder moet letten.

1 2 3 4