Externe toezichthouder: Blijf bij je leest

In maart 2024 besloot het demissionaire kabinet een wetsvoorstel in te dienen om integere bedrijfsvoering bij zorg- en jeugdhulpaanbieders wettelijk te verankeren. Dit voorstel – wat een aanvulling is op bestaande wetten die de kwaliteit, betaalbaarheid en het toezicht in de zorg regelen – benadrukt het belang van ethische bedrijfsvoering. Ondanks uitgebreide regelgeving en beloften, ziet het kabinet de noodzaak om strikte normen in te voeren en deze door de IGJ en NZa te laten handhaven. Dit zou ervoor moeten zorgen dat iedereen kan vertrouwen op hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg, waarbij het maatschappelijke belang voorop staat. In dit artikel, dat eerder verscheen in het tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht, bespreekt Fenna van Dijk het wetsvoorstel en wat nog meer regelgeving voor de zorgsector betekent.

Comments are closed.