ESG en de rol van B Corp certificering

Bedrijven doen er goed aan te anticiperen op toekomstige ESG-wetgeving (Environmental, Social and Governance). Eerder werd door Kyoko Tollenaar en Maurits de Haan al geschreven over de B Corp (beneficial corporation) als voorbeeld van een grondige voorbereiding op dergelijke wetgeving. In het FD was onlangs te lezen dat een toenemend aantal grote bedrijven pronken met het duurzame stempel “B Corp”, waarbij de vraag werd opgeworpen of dit wel als objectieve maatstaf kan worden gebruikt om door een bedrijf uitgedragen kernwaarden te toetsen. In het licht van wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachtingen loont het in elk geval om het B Corp model te bekijken, zeker in het licht van ESG-wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. De toekomstige ESG-wetgeving ziet straks alleen op grote bedrijven en terwijl de kritiek aanzwelt dat grote bedrijven het B Corp stempel uithollen (ten koste van startups en scale-ups die duurzame verandering in hun DNA en purpose hebben zitten)

Meer achtergrondinformatie over de te verwachten ESG-wetgeving, is hier (‘de toekomst van duurzame corporate governance’) en hier (‘Europese Commissie stelt richtlijn duurzame corporate goverance voor’) te vinden.

Wat is een B Corp certificering?
Een onderneming met een B Corp certificering (zo’n onderneming heet een “B Corp”) is een onderneming met een winstoogmerk die volgens de non-profitorganisatie B Lab voldoet aan “de hoogste normen op het gebied van geverifieerde sociale en milieuprestaties, openbare transparantie en wettelijke verantwoordingsplicht om winst en doel in evenwicht te houden”. Uit een B Corp certificaat kan worden afgeleid dat een onderneming niet enkel financiële waarde, maar ook fundamentele waarde voor de maatschappij nastreeft. Veel van de duurzaamheidseisen die zijn geformuleerd in wetsvoorstellen op het gebied van ESG hebben een sterke overeenkomst met de kwaliteitseisen waaraan een onderneming moet voldoen om in aanmerking te komen voor een B Corp certificering.

Verkrijgen van een B Corp certificering

Om een B Corp certificering te verkrijgen, moet de onderneming:

  • een assessment doorlopen;
  • minstens één jaar bestaan en haar jaarlijkse omzet rapporteren;
  • iedere drie jaar tenminste 80 van de 200 punten scoren in een B Corp-evaluatie;
  • het juridische element van de B Corp opnemen in zijn statuten (als het een rechtspersoon is);
  • de zogenoemde ‘B Corp-verklaring van onderlinge afhankelijkheid’ ondertekenen;
  • en een jaarlijkse bijdrage betalen die varieert op basis van de omzet

Het verkrijgen van een B Corp certificering is ingrijpend en tijdrovend . Bedrijven zijn gemiddeld een jaar bezig met de aanvraag. Met name voor startups is een belangrijke vraag of dat niet eenvoudiger zou kunnen.

Alternatief voor B Corp certificering?
De status van een “B Corp” zou in de toekomst aan waarde kunnen verliezen, zeker nu deze certificering meer en meer kritiek krijgt. Naast de B Corp certificering zijn er tal van keurmerken die ondernemingen kunnen dragen om aan te geven dat zij specifieke ESG-waarden hoog in het vaandel hebben. Denk bijvoorbeeld aan Fairtrade, fair for life, Maya Fair Trade en Chorti, labels die enkel betrekking hebben op eerlijke handel. ESG ziet uiteraard op een veel breder spectrum aan thema’s, maar een keurmerk dat aansluit bij wat ESG-regelgeving van ondernemingen (in de toekomst) verwacht, lijkt er nog niet te zijn. Dat komt uiteraard ook omdat nog niet exact is uitgekristalliseerd wat ESG-wetgeving in concreto zal inhouden. Op dit moment komt de B Corp certificering nog het dichtst in de buurt, maar ook dat keurmerk sluit niet volledig aan bij het volledige spectrum van ESG-aspecten: klimaat, mensenrechten en diversiteit.

Conclusie

Alleen grote bedrijven (meer dan 250 werknemers en een netto omzet van minimaal EUR 40 miljoen) hoeven straks aan ESG-wetgeving te voldoen. Toch zijn er juist veel startups en scale-ups met een focus op verduurzaming, die een grotere voorbeeldfunctie kunnen hebben naar de markt. Juist zij moeten gestimuleerd worden die focus vast te houden. Zoals ook Simon Sinek bepleit zijn “innovators en early adopters” nodig om echt verandering teweeg te brengen. Kijkend naar de toekomstige ESG-wetgeving en de al bestaande mogelijkheden om een keurmerk te dragen, lijkt er mooie kans te liggen voor de certificering van kleinere, beginnende ondernemingen die aansluit bij ESG-wetgeving.

Fun fact: Nederland telt op dit moment ruim 125 B Corps, waaronder Tony’s Chocolonely, Triodos Bank en WeTransfer.

Comments are closed.