‘Vraag van de maand’

Met welke dilemma’s en (juridische) vraagstukken krijg je als zorgorganisatie te maken? In de rubriek ‘Vraag van de maand’ delen we iedere maand een specifieke zorgvraag uit onze praktijk. Duik met ons mee in de actualiteiten!

'Vraag van de maand' KVdLGezondheidsgroep-104

‘Mag ik in de behandelingsovereenkomst opnemen dat de zorginstelling uitgaat van veronderstelde toestemming van de cliënt voor het delen van diens gegevens met externe zorgverleners zoals de huisarts, de fysiotherapeut en de apotheek?’

'Vraag van de maand' Meer topclaims na medische fouten

“De benoemingstermijn van een van onze leden van de raad van toezicht loopt af. Herbenoeming is niet mogelijk. Kan onze raad van toezicht bij uitzondering besluiten dat deze toezichthouder voor een extra termijn van bijvoorbeeld een jaar aanblijft? Gelet op de continuïteit binnen de raad van toezicht van de zorginstelling zou dat wenselijk zijn.”

'Vraag van de maand' Goed bestuur - Recht in de zorg

Komt er een geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand als een patiënt online gebruik maakt van een gezondheidsapp of (AI-)tool? Denk aan een tool die de gezondheidstoestand van de patiënt beoordeelt of die een patiënt advies geeft hoe om te gaan met bepaalde medische klachten