Werken & reorganisatie

Werken & reorganisatie KVdLGezondheidsgroep-36

In de uitspraak van 5 december 2023 benadrukt het Hof Den Haag het belang voor werkgevers om bij meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag onafhankelijk en zorgvuldig onderzoek in te stellen. Het Hof vond dat een intern onderzoek, geleid door de HR-manager, niet onafhankelijk was. Dit resulteerde in ontbinding van de arbeidsovereenkomst met toekenning van een transitievergoeding aan de werknemer.

Algemeen & wetgeving Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 15

De Belastingdienst heeft aangekondigd vanaf 1 januari 2025 weer te gaan handhaven bij schijnzelfstandigheid. Een duidelijk toetsingskader voor de vraag wanneer een werker een werknemer of een ZZP’er is voor een organisatie is hierbij van belang, welke mogelijk komt in de vorm van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties. In dit artikel vind je een handig stroomschema om de criteria en indicaties hiervoor langs te lopen.

Werken & reorganisatie

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het voor werkgevers momenteel lastig om geschikt personeel te vinden en daarmee nog belangrijker om geschikt personeel te behouden. In de praktijk zien we steeds vaker dat werkgevers met dat doel een beroep doen op het concurrentiebeding. Op die manier wil een werkgever voorkomen dat personeel (naar een concurrent) vertrekt. Maar, een concurrentiebeding met het doel werknemers te binden houdt in een procedure bij de rechter geen stand. Wanneer is dan wel sprake van een afdwingbaar concurrentiebeding?

Werken & reorganisatie KVdLGezondheidsgroep-33

Een werkgever is een transitievergoeding verschuldigd als hij de arbeidsovereenkomst opzegt of deze op zijn verzoek wordt ontbonden. Uitzondering is de situatie waarin niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van een werknemer (art. 7:673 lid 7 sub c BW). In dat geval is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. In een recenteĀ zaakĀ bij het Hof ā€™s-Hertogenbosch speelde de vraag of het weigeren van herplaatsing ernstig verwijtbaar handelen van een werknemer oplevert.

Werken & reorganisatie KVdLGezondheidsgroep-40

De vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. In het recente arrest X/Gemeente Amsterdam van 6 november 2020 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij de beantwoording van die vraag niet relevant is of partijen daadwerkelijk de bedoeling hadden om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. De rechter moet aan de hand van de rechten en verplichtingen die partijen zijn overeengekomen beoordelen of de overeenkomst voldoet aan de vereisten voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

1 2 3