Algemeen & wetgeving

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (hierna: ‘Wtza’) in werking. Het verschilt per zorgaanbieder binnen welke termijn zij moet voldoen aan de in de Wtza gestelde eisen. In dit artikel bespreken we het overgangsrecht van de Wtza.

Nieuws Opwarming-van-de-aarde-nog-niet-hot-genoeg-Chris-van-Dijk

Nederland stoot als klein landje ongeveer 0,46% van de wereldwijde CO2 uit. De Staat komt dus niet weg met het argument dat de omvang van de Nederlandse uitstoot onbeduidend is.” Chris Van Dijk pleit voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Door de Staat, maar ook door verzekeraars. Die klimaatverantwoordelijkheden die rusten op verzekeraars en andere financiële instellingen gaan volgens Chris veel verder dan nadenken over wat de impact van klimaatverandering zal zijn voor de verzekerden of voor verzekerbare risico’s. Er moet onder andere gekeken worden naar innovatie, transparantie, duurzame investeringen en meer. Lees hier het hele artikel.

Toezicht & mededinging Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 42

Onlangs heeft de ACM aangekondigd vaker invallen te gaan doen bij bedrijven. Door het vele thuiswerken is het goed mogelijk dat de ACM ook vaker woningen gaat binnenvallen.

Deze invallen (ook wel bedrijfsbezoek of dawn raid genoemd) zijn bedoeld om bewijs te verzamelen. De ACM neemt de verzamelde gegevens vervolgens mee naar het kantoor van de ACM om verder te onderzoeken en te bepalen of er mogelijk sprake is van een overtreding. Indien er voldoende bewijs is volgt een sanctie, vaak in de vorm van een boete.

In dit artikel lees je meer over de verschillende juridische grondslagen voor het binnenvallen van woningen en de daarbij behorende beperkingen.

Technologie & privacy Samenwerken in de zorg - het privacyrecht

Graag nodigen we je uit voor ons webinar ‘Samenwerken in de zorg – het privacyrecht’ op dinsdag 2 november 2021 van 15:30 tot 16:30 uur.

In deze sessie schuift Laura Poolman aan bij Fenna van Dijk en Eline Lam. Bij het vormgeven van samenwerkingen in de zorg, sparren Fenna en Eline regelmatig met hun collega Laura. Laura is gespecialiseerd op het gebied van (e)privacy en adviseert onder meer over de Algemene verordening gegevensbescherming, Uitvoeringswet AVG, ePrivacy Richtlijn en Telecommunicatiewet.

Toezicht & mededinging Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 15

De ACM heeft onlangs aangekondigd vaker bij bedrijven te gaan binnenvallen. Tijdens de coronapandemie heeft de ACM de bedrijfsbezoeken vrijwel volledig opgeschort, maar daar komt nu weer verandering in. Daarbij zal de ACM mogelijk ook vaker woningen binnenvallen, vanwege het vele thuiswerken. Dit heeft de voorzitter van de ACM, Martijn Snoep, aangekondigd tijdens het jaarlijkse mededingingscongres op 7 oktober 2021.

Technologie & privacy KVdL Gezondheidsgroep

Bij het toepassen van AI in de zorg moet rekening worden gehouden met de privacy van patiënten. Denk vóórdat u met een AI leverancier in onderhandeling treedt in ieder geval aan de regels over gezondheidsgegevens, het medisch beroepsgeheim, de verwerkersovereenkomst en geautomatiseerde besluitvorming. Let ook op dat ‘AI & algoritmes’ tot en met 2023 een focusgebied is van de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan de hand van een kort voorbeeld worden een aantal belangrijke aandachtspunten besproken op het gebied privacy bij het toepassen van AI in de zorg.

Technologie & privacy Recht in de Zorg computers AI

We kunnen er niet (meer) omheen: AI is hot. Kunstmatige Intelligentie staat al lang niet meer in de kinderschoenen en heeft zich ontwikkeld van kleinschalig hobbyisme naar volwaardige toepassing binnen allerlei facetten van het bedrijfsleven. Gebruik van AI kan de kwaliteit van dienstverlening optimaliseren, productiviteit verhogen en kosten besparen. Ook zorginstellingen gaan zich steeds meer gaan verdiepen in gebruik van AI. Maar waar moet u op letten? Aan de hand van een kort voorbeeld bespreken we de belangrijkste aandachtspunten bij de aanschaf van AI.

Algemeen & wetgeving

Het afgelopen jaar was een uitzonderlijk jaar. Het was het jaar waarin COVID-19 de kop opstak en het normale dagelijks leven in vergaande mate ontwrichtte. Jan van der Grinten en Jutta Wijmans wijden deze kroniek aan de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.