Algemeen & wetgeving Vanaf 1 januari 2019 hebben partners recht op meer verlof

Dit is het eerste webinar in een tweeluik over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die op 1 januari 2022 in werking treedt. In dit eerste webinar op 1 februari lichten Eline Lam en Fenna van Dijk de Wtza toe en leggen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit wat de consequenties zijn voor bestaande en nieuwe zorgaanbieders.

Governance & risicobeheersing Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 42

De Governancecode Zorg is vernieuwd om in de pas te lopen met nieuwe wetgeving, zoals de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook zijn adviezen van de Governance innovatie- en adviescommissie over belangenverstrengeling en governance bij samenwerkingsverbanden overgenomen. De nieuwe versie van de code geldt met ingang van 1 januari 2022 voor alle leden van brancheorganisaties die zijn aangesloten bij Brancheorganisaties Zorg.

Samenwerken & fuseren KVdLGezondheidsgroep-75

De woonzorgmarkt is sterk in beweging. Mede door de vergrijzing neemt het aantal mensen met een ondersteuningsvraag enorm toe.
Advies- en bouwmanagementbureau HEVO neemt planontwikkelaar FAME over. Met deze bundeling van krachten wordt ingezet op het verder uitbouwen van de leidende positie in het ontwikkelen van toekomstgerichte woonconcepten voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag.

Algemeen & wetgeving Autoriteit Persoonsgegevens legt HagaZiekenhuis eerste ‘AVG-boete’ op

De Verzamelwet SZW 2022 is op 14 december 2021 als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel heeft een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) tot gevolg. Aanpassing van de wettelijke kiestermijnen moet erin resulteren dat flexkrachten meer bij de medezeggenschap worden betrokken.

Algemeen & wetgeving

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (hierna: ‘Wtza’) in werking. Het verschilt per zorgaanbieder binnen welke termijn zij moet voldoen aan de in de Wtza gestelde eisen. In dit artikel bespreken we het overgangsrecht van de Wtza.

Nieuws Opwarming-van-de-aarde-nog-niet-hot-genoeg-Chris-van-Dijk

Nederland stoot als klein landje ongeveer 0,46% van de wereldwijde CO2 uit. De Staat komt dus niet weg met het argument dat de omvang van de Nederlandse uitstoot onbeduidend is.” Chris Van Dijk pleit voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Door de Staat, maar ook door verzekeraars. Die klimaatverantwoordelijkheden die rusten op verzekeraars en andere financiële instellingen gaan volgens Chris veel verder dan nadenken over wat de impact van klimaatverandering zal zijn voor de verzekerden of voor verzekerbare risico’s. Er moet onder andere gekeken worden naar innovatie, transparantie, duurzame investeringen en meer. Lees hier het hele artikel.