Algemeen & wetgeving Artsen ontlast door overdragen routineklussen | Recht in de zorg

Artsen alleen inzetten voor handelingen die geen andere professional kan en de minder complexe handelingen overdragen aan lager opgeleide zorgprofessionals, ofwel: ‘taakherschikking’. Binnenkort krijgen physician assistants en verpleegkundig specialisten een zelfstandige bevoegdheid om bepaalde routinematige, voorbehouden medische handelingen zelfstandig uit te voeren.

Governance & risicobeheersing Let op! Wettelijk verbod van gunstbetoon t.a.v. medische hulpmiddelen | Recht in de zorg

Het wettelijk verbod op gunstbetoon en de bijpassende beleidsregels zijn sinds 1 januari 2018 van kracht geworden. Hierdoor zijn de regels rondom commerciële afspraken met zorgverleners aangescherpt en zijn de handhavingsmogelijkheden vergroot. Leveranciers van medische hulpmiddelen doen er goed aan om te controleren of hun marketing- en sponsoractiviteiten niet kwalificeren als “gunstbetoon”.

Algemeen & wetgeving Overgangsrecht beloningen topfunctionarissen - Recht in de zorg

Op donderdag 1 februari 2018 organiseert Kennedy Van der Laan de Kennisdag toezicht en handhaving. Wij beginnen met een plenair gedeelte. Daarin besteden wij aandacht aan de bevoegdheden van de bestuursrechtelijke toezichthouders en de ontwikkelingen in het boeterecht.