Algemeen & wetgeving

In maart 2024 diende het demissionaire kabinet een wetsvoorstel in om integere bedrijfsvoering bij zorg- en jeugdhulpaanbieders wettelijk te verankeren, als aanvulling op bestaande wetten voor kwaliteit, betaalbaarheid en toezicht in de zorg. Fenna van Dijk bespreekt in het tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht dit voorstel en de mogelijke impact van aanvullende regelgeving op de zorgsector.

Algemeen & wetgeving

Op 12 maart 2024 is het Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (“Wibz”) ter advisering aangeboden aan de Raad van State. Het wetsvoorstel beoogt de bedrijfsvoering van zorginstellingen te verbeteren én beoogt excessen op het gebied van winstuitkering tegen te gaan. In dit artikel besteden wij aandacht aan de inhoud en gevolgen van het aangekondigde Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (“Wibz”) op gebied van winstuitkering en tegenstrijdige belangen.