Kwaliteit & aansprakelijkheid Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 21

In principe is gunstbetoon verboden. Dit verbod is bedoeld om de keuze voor een bepaald medisch hulpmiddel niet op oneigenlijke wijze te beïnvloeden. De keuze voor een bepaald medisch hulpmiddel moet zijn gebaseerd op gezondheidsbelangen. Er bestaan enkele uitzonderingen op het verbod. In dit artikel zetten we voor op een rij wat er wel en niet mag.

Aanbesteden & huisvesting Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 37

De Rijksoverheid wil dat de Nederlandse economie in 2050 circulair is. Als onderdeel van die ambitie moeten ook gebouwen duurzamer en bij voorkeur circulair zijn. Voor partijen die aanbesteden, bouwen en vastgoed ontwikkelen en beheren, is het cruciaal om ook de juridische implicaties van deze beweging – tijdig – te begrijpen.

Samenwerken & fuseren Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 30

De NZa heeft het beleid ten aanzien van de zorgspecifieke concentratietoets op 3 belangrijke punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn belangrijk om te weten voor zorgaanbieders die voornemens zijn een concentratie aan te gaan. In dit artikel leggen we uit wat de wijzigingen inhouden en waarop je als zorgaanbieder moet letten.

Algemeen & wetgeving Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 41

Op 21 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel betreft een implementatie van de gelijknamige EU-richtlijn en bevat nieuwe regelgeving inzake de informatieverplichting van de werkgever, het studiekostenbeding, het nevenwerkzaamhedenbeding en de rechten van de werknemer met een onvoorspelbaar werkpatroon.

Algemeen & wetgeving Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 42

In met name de beginfase van de coronapandemie is een groot beroep gedaan op zorgwerknemers om door te blijven werken, ondanks dat er nog weinig bekend was over de risico’s van het virus. Veel van hen zijn in die tijd met corona besmet. Ongeveer 1000 zorgwerknemers dreigen binnenkort hun baan te verliezen omdat zij inmiddels langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn.