Nieuws Recht in de Zorg - KVdL - Chambers EU - Ranking 2021

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2021 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in de markt en onder cliënten, stelt Chambers and Partners jaarlijks een lijst samen van toonaangevende advocatenteams per rechtsgebied. Het is niet de eerste keer dat het team gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan gerankt is. Vanaf de eerste dag in 2015 dat Chambers onderzoek doet naar de sector ‘Gezondheidszorg’ staat dit team in de ranking.

Kwaliteit & aansprakelijkheid KVdLGezondheidsgroep-33

Een werkgever is een transitievergoeding verschuldigd als hij de arbeidsovereenkomst opzegt of deze op zijn verzoek wordt ontbonden. Uitzondering is de situatie waarin niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van een werknemer (art. 7:673 lid 7 sub c BW). In dat geval is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. In een recente zaak bij het Hof ’s-Hertogenbosch speelde de vraag of het weigeren van herplaatsing ernstig verwijtbaar handelen van een werknemer oplevert.

Algemeen & wetgeving KVdLGezondheidsgroep-75

Sinds april 2020 kunnen werkgevers op grond van de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)’ een subsidie ontvangen in de vorm van een tegemoetkoming in de loonkosten. Per 1 oktober 2020 is de NOW opnieuw verlengd (NOW 3). Op 9 oktober werd de nieuwe regeling gepubliceerd. De regeling bevat enkele belangrijke wijzigingen.

Nieuws

Op 28 januari 2021 vond de eerste editie van de webinar serie ‘Samenwerken in de zorg’ plaats. Tijdens deze sessie werden de juridische aandachtspunten bij samenwerken in de zorg besproken.
Fenna van Dijk en Eline Lam gingen het gesprek aan met Heidi van den Brink, bestuurder van Huisartsenposten Rijnmond, die onlangs een belangrijke samenwerking zijn aangegaan met de spoedpolikliniek van het Spijkenisse MC. Bekijk hier een impressie van het webinar.

Samenwerken & fuseren

In de zorg wordt op grote schaal samengewerkt. Tussen zorgaanbieders onderling, tussen zorgaanbieders en ketenpartners en tussen zorgaanbieders en leveranciers. Er zijn vele samenwerkingsvormen te onderscheiden. Bij elk van die samenwerkingsvormen zijn er onderwerpen die aandacht behoeven. In dit artikel geven wij u enkele tips voor het vormgeven van uw samenwerking.

Algemeen & wetgeving KVdLGezondheidsgroep-44

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 is de werkgever verplicht om de oproepkracht jaarlijks een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Omdat er in de praktijk onduidelijkheid is ontstaan over deze verplichting wordt de wettelijke regeling per 1 juli 2021 aangepast. Hieronder bespreken wij deze wijziging. Daarnaast verscheen onlangs de eerste uitspraak over de verplichting om een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Ook deze uitspraak komt aan bod.