Algemeen & wetgeving KVdLGezondheidsgroep-91

Een wetsvoorstel wordt voorbereid om meer duidelijkheid te verschaffen tussen zelfstandigen en werknemers en schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Een handhavingsmoratorium van de Belastingdienst op schijnzelfstandigheid geldt tot 1 januari 2025, met recente updates van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst over deze kwestie.

Technologie & privacy NIS2 Cybersecurity in de zorg

AI is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven en ook in de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van AI. In deze factsheet schetsen we op hoofdlijnen waar zorgaanbieders op moeten letten bij de aanschaf en het gebruik van AI vanuit gezondheidsrechtelijk perspectief. Ook geven we tips en aanbevelingen over goed gebruik.

Algemeen & wetgeving

De toegankelijkheid van zorg is onder druk door lange wachttijden, vooral in de ggz, waar de tijd tussen aanmelding en intake te lang is. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht voor hun verzekerden en moeten samenwerken met zorgaanbieders om ervoor te zorgen dat mensen tijdig de zorg krijgen die ze nodig hebben, zoals beschreven in de “Handvatten bij de uitvoering van de zorgplicht” van de NZa.

'Vraag van de maand' KVdLGezondheidsgroep-104

‘Mag ik in de behandelingsovereenkomst opnemen dat de zorginstelling uitgaat van veronderstelde toestemming van de cliënt voor het delen van diens gegevens met externe zorgverleners zoals de huisarts, de fysiotherapeut en de apotheek?’

Werken & reorganisatie KVdLGezondheidsgroep-36

In de uitspraak van 5 december 2023 benadrukt het Hof Den Haag het belang voor werkgevers om bij meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag onafhankelijk en zorgvuldig onderzoek in te stellen. Het Hof vond dat een intern onderzoek, geleid door de HR-manager, niet onafhankelijk was. Dit resulteerde in ontbinding van de arbeidsovereenkomst met toekenning van een transitievergoeding aan de werknemer.

Algemeen & wetgeving Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 15

De Belastingdienst heeft aangekondigd vanaf 1 januari 2025 weer te gaan handhaven bij schijnzelfstandigheid. Een duidelijk toetsingskader voor de vraag wanneer een werker een werknemer of een ZZP’er is voor een organisatie is hierbij van belang, welke mogelijk komt in de vorm van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties. In dit artikel vind je een handig stroomschema om de criteria en indicaties hiervoor langs te lopen.