'Vraag van de maand' Goed bestuur - Recht in de zorg

Komt er een geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand als een patiënt online gebruik maakt van een gezondheidsapp of (AI-)tool? Denk aan een tool die de gezondheidstoestand van de patiënt beoordeelt of die een patiënt advies geeft hoe om te gaan met bepaalde medische klachten

Algemeen & wetgeving Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 41

Op 18 april 2023 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). De Wegiz vormt een kader voor het digitaliseren van uitwisseling van gegevens in de zorg, met als doel een eenvoudiger verloop van de samenwerking tussen zorgverleners. Ook legt de wet verplichtingen op aan zorgaanbieders.

Werken & reorganisatie

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het voor werkgevers momenteel lastig om geschikt personeel te vinden en daarmee nog belangrijker om geschikt personeel te behouden. In de praktijk zien we steeds vaker dat werkgevers met dat doel een beroep doen op het concurrentiebeding. Op die manier wil een werkgever voorkomen dat personeel (naar een concurrent) vertrekt. Maar, een concurrentiebeding met het doel werknemers te binden houdt in een procedure bij de rechter geen stand. Wanneer is dan wel sprake van een afdwingbaar concurrentiebeding?

Algemeen & wetgeving KVdL Gezondheidsgroep

Op 11 april 2023 is in de Staatscourant het besluit van Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gepubliceerd om niet te handhaven op het verbod op online voorschrijven van geneesmiddelen. De beleidsregel is bedoeld als overbruggingsregeling tot een wetsvoorstel waarmee zorgverleners geneesmiddelen kunnen voorschrijven voor of na contact met de patiënt via internet.

Technologie & privacy Crowdfunding gezondheidszorg - Recht in de zorg

De huidige Wet- en regelgeving houdt nog niet voldoende rekening met de snelle opkomst en ontwikkeling van AI. Er liggen voorstellen voor nieuwe richtlijnen, zoals de EU Artificial lntelligence Act, en er volgen waarschijnlijk nog meer kaders in de toekomst.

Astrid Sixma belicht vanuit verschillende rechtsgebieden met welke wetgeving AI op dit moment te maken heeft en waar de richtlijnen nog aangevuld moeten worden.