Algemeen & wetgeving

Op 12 maart 2024 is het Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (“Wibz”) ter advisering aangeboden aan de Raad van State. Het wetsvoorstel beoogt de bedrijfsvoering van zorginstellingen te verbeteren én beoogt excessen op het gebied van winstuitkering tegen te gaan. In dit artikel besteden wij aandacht aan de inhoud en gevolgen van het aangekondigde Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (“Wibz”) op gebied van winstuitkering en tegenstrijdige belangen.

Samenwerken & fuseren

Eline Lam reageert in deze blog op Bas Leerink van adviesbureau IG&H, die voorspelt dat er veel fusies en overnames zullen plaatsvinden, door te benadrukken dat diepere fusies niet de juiste oplossing zijn voor de uitdagingen van het IZA. Zij pleit in plaats daarvan voor een nadruk op samenwerkingsverbanden als effectievere strategie.

Samenwerken & fuseren

De zorgsector toont een toenemende trend van samenwerking, zoals weerspiegeld in het Integrale Zorgakkoord van 2022, met betrokkenheid van diverse zorgpartijen. Binnen deze samenwerkingen rijst de vraag hoe het interne toezicht kan worden uitgevoerd, met aandacht voor de belangen van individuele organisaties en samenwerkingsverbanden. Download het hele artikel hier.