Toezicht & mededinging

Toezicht & mededinging Private aanbesteding - Recht in de zorg

Per 1 januari 2014 moeten zorgaanbieders hun voornemen tot een concentratie melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze concentratietoets geldt naast die van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Waarom is deze extra toets ingevoerd, voor wie geldt deze, welke gevolgen heeft de toets voor de praktijk en wat is de verhouding tussen de nieuwe toets en de bestaande concentratietoets van de ACM?