Algemeen & wetgeving

Algemeen & wetgeving

In maart 2024 diende het demissionaire kabinet een wetsvoorstel in om integere bedrijfsvoering bij zorg- en jeugdhulpaanbieders wettelijk te verankeren, als aanvulling op bestaande wetten voor kwaliteit, betaalbaarheid en toezicht in de zorg. Fenna van Dijk bespreekt in het tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht dit voorstel en de mogelijke impact van aanvullende regelgeving op de zorgsector.

Algemeen & wetgeving

Op 12 maart 2024 is het Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (“Wibz”) ter advisering aangeboden aan de Raad van State. Het wetsvoorstel beoogt de bedrijfsvoering van zorginstellingen te verbeteren én beoogt excessen op het gebied van winstuitkering tegen te gaan. In dit artikel besteden wij aandacht aan de inhoud en gevolgen van het aangekondigde Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (“Wibz”) op gebied van winstuitkering en tegenstrijdige belangen.

Algemeen & wetgeving KVdLGezondheidsgroep-91

Een wetsvoorstel wordt voorbereid om meer duidelijkheid te verschaffen tussen zelfstandigen en werknemers en schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Een handhavingsmoratorium van de Belastingdienst op schijnzelfstandigheid geldt tot 1 januari 2025, met recente updates van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst over deze kwestie.

Algemeen & wetgeving

De toegankelijkheid van zorg is onder druk door lange wachttijden, vooral in de ggz, waar de tijd tussen aanmelding en intake te lang is. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht voor hun verzekerden en moeten samenwerken met zorgaanbieders om ervoor te zorgen dat mensen tijdig de zorg krijgen die ze nodig hebben, zoals beschreven in de “Handvatten bij de uitvoering van de zorgplicht” van de NZa.

Algemeen & wetgeving Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 15

De Belastingdienst heeft aangekondigd vanaf 1 januari 2025 weer te gaan handhaven bij schijnzelfstandigheid. Een duidelijk toetsingskader voor de vraag wanneer een werker een werknemer of een ZZP’er is voor een organisatie is hierbij van belang, welke mogelijk komt in de vorm van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties. In dit artikel vind je een handig stroomschema om de criteria en indicaties hiervoor langs te lopen.

Algemeen & wetgeving Samenwerken in de zorg Recht in de zorg

Partijen bij het Integraal Zorgakkoord streven naar een zorgstelsel dat voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar is. In dit artikel bespreken wij verschillende nieuwsberichten uit januari 2024, die bijdragen aan ontwikkelingen in de zorg om deze toekomstbestendig te maken.

Algemeen & wetgeving NIS2 Cybersecurity in de zorg

De Hoge Raad heeft onlangs twee uitspraken gedaan over medische gegevens in relatie tot claims. De uitspraken gaan over wie toegang heeft tot welke medische gegevens en onder welke voorwaarden. Mag de schadebehandelaar van de verzekeraar de medische gegevens van de patiënt inzien? Mag de patiënt het advies van de medisch adviseur inzien? Beide uitspraken zijn interessant en relevant voor de praktijk!

1 2 3 10