Definitieve ACM Leidraad voor brancheorganisaties en zorgcontractering

Op 29 september is de definitieve versie van de ACM Leidraad Brancheorganisaties en zorgcontractering gepubliceerd door de ACM. Daarbij publiceert de ACM een consultatieverslag van de openbare consultatie en een Slotwoord van ACM-directeur Zorg op de bijkomst Leidraad Brancheorganisaties en zorgcontractering.

Eerder schreven wij een artikel over de nieuwe conceptleidraad brancheorganisaties en zorgcontractering van de ACM.

Intussen is de consultatie van de brancheorganisaties geweest en heeft de ACM de definitieve leidraad gepubliceerd. In deze signalering beschrijven wij kort wat de belangrijkste veranderingen zijn in de definitieve leidraad ten opzichte van de conceptleidraad.

Aanpassingen

Er zijn naar aanleiding van de consultatieronde verschillende toevoegingen en aanpassingen gedaan aan de leidraad. De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:

  • Extra voorbeelden van mogelijkheden voor brancheorganisaties om hun leden te wijzen op openbare informatie.
  • Voorbeelden van informatie die wel invoorbeeldclausules mag worden opgenomen.
  • Verduidelijking voorbeelden van niet toegestane adviezen en aanbevelingen over commerciële aspecten die een rol spelen in de individuele contractering en/of onderhandelingen.
  • Nuance in het nooit mogen terugkoppelen van monitoringsresultaten op commerciële aspecten.
  • Ruimte opgenomen voor bestuurders van brancheorganisaties die ook bestuurder zijn van een zorgorganisatie om, onder strikte voorwaarden, kennis te nemen van concurrentiegevoelige informatie.

Meer informatie

De definitieve leidraad is te vinden op de site van de ACM. Op de hiervoor genoemde site van de ACM is ook het consultatieverslag te vinden, met daarin een toelichting op de wijzigingen en aanpassingen die de ACM naar aanleiding van de consultatie heeft doorgevoerd.

Voor verdere vragen hierover, kun je contact opnemen met Martijn van Bemmel, Eline Lam of Anne ten Brummelhuis.

Comments are closed.