Nieuws

Nieuws Medisch specialist - Recht in de zorg

De minister van VWS heeft aangekondigd dat er een einde komt aan de tijdelijk verlaagde omzetdrempels voor concentraties in de zorg. Volgens hem weegt de beperkte impact van de verlaagde omzetdrempels niet op tegen de lasten. Daarom gelden de normale omzetdrempels voor het concentratietoezicht van de ACM vanaf 1 januari 2023 ook voor concentraties in de zorg.

Nieuws KVdLGezondheidsgroep-106

De wet- en regelgeving voor monitoring van werknemers is versplinterd en onoverzichtelijk. In deze bijdrage wordt op hoofdlijnen het juridisch kader voor monitoring uiteengezet, wordt een aantal praktische handreikingen gedaan en wordt het wettelijk kader toegepast op de meest gangbare vormen van monitoring. In deze bijdrage wordt op hoofdlijnen het juridisch kader voor monitoring uiteengezet en wordt een aantal praktische handreikingen gedaan.

Algemeen & wetgeving KVdLGezondheidsgroep-110

Het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft op 28 februari 2022 het rapport ‘Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability’ gepubliceerd. Hierin wordt onder meer ingegaan op de wereldwijde effecten van klimaatverandering. In Europa kunnen we bij een verdere opwarming van de aarde hitte, droogte, waterschaarste en overstromingen verwachten. Dit rapport bevestigt nog maar eens dat het tijd is voor actie. Eylard en Noor geven in dit artikel voorbeelden van ‘groene’ arbeidsvoorwaarden voor in de arbeidsovereenkomst.

Algemeen & wetgeving KVdLGezondheidsgroep-109

Vanaf 27 maart 2022 dient iedere in Nederland geregistreerde rechtspersoon zijn UBO te registreren in het handelsregister. Het is goed mogelijk dat jij de afgelopen maanden een aantal reminders hierover hebt ontvangen van de Kamer van Koophandel. Mocht je de UBO nog niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven hebben, dan helpen wij jou hier graag bij.

Governance & risicobeheersing KVdLGezondheidsgroep-51

In onze vorige blog kondigden wij al aan dat de Europese Commissie een voorstel aan het voorbereiden was voor een duurzame corporate governance richtlijn. Op 23 februari 2022 heeft de Commissie haar voorstel voor de Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (hierna: de “Richtlijn”) gepubliceerd.

Op termijn zal deze voorgestelde Richtlijn grote invloed hebben op de wijze waarop vennootschappen zich moeten inzetten voor de naleving van mensenrechten en voorkoming van klimaatschade.

Governance & risicobeheersing KVdLGezondheidsgroep-84

Op 23 februari 2022 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor de EU Data Act gepresenteerd. De EU Data Act volgt op de Data Governance Act, en is daarmee het tweede relevante wetgevingsinitiatief dat voortvloeit uit de in februari 2020 gepresenteerde Europese datastrategie. Idee achter deze strategie is om de Europese Unie een koploper te maken in de hedendaagse datagestuurde samenleving.

Nieuws Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 4

Vanwege de verlenging van de contactbeperkende coronamaatregelen is het economisch steunpakket ook in het eerste kwartaal 2022 beschikbaar. In die periode kunnen werkgevers aanspraak maken op de NOW 6. Gelet op de recent aangekondigde versoepelingen is dit mogelijk de laatste tranche van de NOW.

Governance & risicobeheersing Eerstelijnszorg - Recht in de zorg

Het moet anders, maar hoe precies? We verwachten dat bedrijven grote veranderingen moeten doorvoeren op het gebied van duurzame corporate governance. Bestuurders zien een stortvloed aan nieuwe, onder andere Europese, regelgeving aankomen. Wat die grote veranderingen precies met zich meebrengen en wat de gevolgen voor bedrijven en bestuurders zijn, moet de toekomst ons nog leren. Maar, gezien de impact die de transitie voor bedrijven gaat hebben en het feit dat we nu al weten dat het radicaal anders moet, is het de vraag of wel afgewacht kan worden op wat Europa of de Nederlandse overheid gaan voorschrijven.

Om het overzicht te bewaken, houden Ginou en Marit de ontwikkelingen en plannen voor je in de gaten, te beginnen met de richtlijn voor duurzame corporate governance die in de maak is.

1 2 3 4