Kwaliteit & aansprakelijkheid

Algemeen & wetgeving NIS2 Cybersecurity in de zorg

De Hoge Raad heeft onlangs twee uitspraken gedaan over medische gegevens in relatie tot claims. De uitspraken gaan over wie toegang heeft tot welke medische gegevens en onder welke voorwaarden. Mag de schadebehandelaar van de verzekeraar de medische gegevens van de patiënt inzien? Mag de patiënt het advies van de medisch adviseur inzien? Beide uitspraken zijn interessant en relevant voor de praktijk!

Algemeen & wetgeving ESG en de rol van B Corp certificering

Kan een huisartsenpraktijk die te maken heeft met onderbezetting gewoon de deuren sluiten voor patiënten, of geldt er een verplichting om bereikbaar en beschikbaar te zijn voor patiënten? Er is veel weerstand onder huisartsen na de uitspraak van de voorzieningenrechter over het aanwijzingsbesluit van de IGJ voor huisartsenorganisatie Co-Med. In dit artikel worden deze uitspraak, en de vraagtekens daarbij, toegelicht.

Kwaliteit & aansprakelijkheid Wet bescherming klokkenluider

Op 24 januari 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel is een implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/1937) en introduceert nieuwe, meer beschermende maatregelen inzake klokkenluiders. De Wet bescherming klokkenluiders zal de Wet Huis voor Klokkenluiders wijzigen. Hieronder bespreken wij kort de belangrijkste wijzigingen.

Kwaliteit & aansprakelijkheid Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 21

In principe is gunstbetoon verboden. Dit verbod is bedoeld om de keuze voor een bepaald medisch hulpmiddel niet op oneigenlijke wijze te beïnvloeden. De keuze voor een bepaald medisch hulpmiddel moet zijn gebaseerd op gezondheidsbelangen. Er bestaan enkele uitzonderingen op het verbod. In dit artikel zetten we voor op een rij wat er wel en niet mag.

Kwaliteit & aansprakelijkheid KVdLGezondheidsgroep-60

Het #MeToo schandaal heeft de afgelopen tijd in Nederland weer volop de aandacht. Binnen een aantal bekende organisaties lijkt sprake te zijn geweest van seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Chris van Dijk en Tim Nelissen bespreken in dit artikel in het Platform Personenschade Bulletin het grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Lees het hele artikel via de knop hieronder.

Kwaliteit & aansprakelijkheid KVdLGezondheidsgroep-20

In samenwerking met onze partnerkantoren van Global Access publiceerden wij onlangs een artikel over claims in verband met traumatisch hersenletsel. Dergelijke claims lijken steeds vaker voor te komen, bijvoorbeeld met betrekking tot sportincidenten en ongelukken in het vervoer, tot aan ongelukken in huis. Verzekeraars over de hele wereld zullen hier naar verwachting dan ook steeds meer mee te maken krijgen. Dit artikel geeft een globaal beeld van de behandeling van traumatische hersenletselclaims in de rechtssystemen.

1 2 3 5