Samenwerken & fuseren

Samenwerken & fuseren

Eline Lam reageert in deze blog op Bas Leerink van adviesbureau IG&H, die voorspelt dat er veel fusies en overnames zullen plaatsvinden, door te benadrukken dat diepere fusies niet de juiste oplossing zijn voor de uitdagingen van het IZA. Zij pleit in plaats daarvan voor een nadruk op samenwerkingsverbanden als effectievere strategie.

Samenwerken & fuseren

De zorgsector toont een toenemende trend van samenwerking, zoals weerspiegeld in het Integrale Zorgakkoord van 2022, met betrokkenheid van diverse zorgpartijen. Binnen deze samenwerkingen rijst de vraag hoe het interne toezicht kan worden uitgevoerd, met aandacht voor de belangen van individuele organisaties en samenwerkingsverbanden. Download het hele artikel hier.

Algemeen & wetgeving Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 2

De nieuwe handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerkingen in de zorg belicht een aantal belangrijke aandachtspunten voor het vormgeven van een (duurzame) samenwerking in de zorg. De handreiking is van toepassing op samenwerkingen tussen hulpverleners en samenwerkingen tussen zorgaanbieders. De handreiking biedt een checklist geënt op deze aandachtspunten. De checklist kan worden gebruikt wanneer afspraken over in samenwerking geleverde zorg worden gemaakt.

Samenwerken & fuseren Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 30

De NZa heeft het beleid ten aanzien van de zorgspecifieke concentratietoets op 3 belangrijke punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn belangrijk om te weten voor zorgaanbieders die voornemens zijn een concentratie aan te gaan. In dit artikel leggen we uit wat de wijzigingen inhouden en waarop je als zorgaanbieder moet letten.

Governance & risicobeheersing

De Governancecode Zorg (“GCZ” of “de code”) is per 1 januari 2022 vernieuwd. Eén van de veranderingen in de GCZ is dat de principes uit de GCZ doorwerken in de samenwerkingsverbanden die een zorgorganisatie aangaat. In dit artikel leggen we uit op welke wijze een zorgorganisatie hier invulling aan kan geven.

Nieuws

Van oudsher staan wij bekend als een maatschappelijk betrokken en sociaal bewogen kantoor. Dertig jaar geleden waren de oprichters hier al stellig over: wij werken met oog voor mens en maatschappij. Om echt impact te maken, is een structurele dialoog met ‘de buitenwereld’ essentieel. In een serie interviews gaat onze CEO Joost Linnemann in gesprek met (impact)ondernemers, deskundigen, schrijvers en academici.
In deze aflevering spreekt Joost met Eline Aukema, Hoofd Ingeborg Douwes Centrum, over de parallellen tussen het welzijn van medewerkers in deze corona tijd en cliënten van een GGZ-instelling.

1 2 3