BALANCEERACT: TOEZICHT OP EIGEN ADVIES

In de praktijk horen we regelmatig het geluid dat het lastig is om goede commissarissen te vinden. Van de commissaris wordt tegenwoordig nogal wat gevraagd: toezicht houden, adviseren, ingrijpen indien nodig, het vervullen van de werkgeversrol, actief informatie ophalen en zorgen dat de juiste dialoog wordt gevoerd. Vooral het balanceren tussen het geven van advies en actief betrokken zijn bij bijvoorbeeld de strategievorming aan de ene kant en het toezichthouden op het bestuur aan de andere kant wordt als lastig ervaren. In dit artikel dat eerder verscheen in het Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht, beschrijft Fenna van Dijk hoe je dit als commissaris in balans houdt.

Comments are closed.