Algemeen & wetgeving

Voldoet u al volledig aan de Governancecode Zorg? U heeft nog tot het einde van het jaar, doe een laatste check en ontvang een indicatie hoe het met de implementatie van de code binnen uw zorgorganisatie gesteld is!

Doe de Governance in Control Scan Button


Algemeen & wetgeving Artsen ontlast door overdragen routineklussen | Recht in de zorg

Artsen alleen inzetten voor handelingen die geen andere professional kan en de minder complexe handelingen overdragen aan lager opgeleide zorgprofessionals, ofwel: ‘taakherschikking’. Binnenkort krijgen physician assistants en verpleegkundig specialisten een zelfstandige bevoegdheid om bepaalde routinematige, voorbehouden medische handelingen zelfstandig uit te voeren.

1 2 3 4 5 7