Webinar: Actualiteiten gezondheidsrecht – kwaliteit van zorg, donderdag 20 juni 2024

Het webinar wordt een interactieve sessie, waarin we je meenemen in de meest recente gezondheidsrechtelijke ontwikkelingen aan de hand van casuïstiek en praktijkervaringen. De focus ligt op de kwaliteit van zorg. Onder meer de volgende thema’s komen aan bod:

  • Met welke wettelijke kaders en (kwaliteits)eisen moet je als zorgaanbieder rekening houden bij digitale zorgverlening en het gebruik van digitale hulpmiddelen?
  • Wat zijn relevante ontwikkelingen op gebied van kwaliteit en verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerkingen? We bespreken relevante (tuchtrecht)jurisprudentie
  • Hoe ga je als zorginstelling om met het delen van medische gegevens bij klachten en claims (rekening houdend met de recente Hoge Raad uitspraken d.d. 1 december 2023)
  • Welke ontwikkelingen zijn er op gebied van de Wet BIG en kwaliteit van de beroepsuitoefening? We gaan specifiek in op aankomende wijzigingen voor psychotherapeuten en andere psychologische beroepen

We stellen het programma kort van tevoren definitief vast. Heb jij onderwerpen waarover je graag meer wil horen? Laat het ons vooraf weten via het aanmeldformulier! Zet ook alvast 3 oktober 2024 van 10:00 tot 11:00 uur in je agenda. Op 3 oktober bespreken we; ‘Actualiteiten gezondheidsrecht: zorgcontractering en regulering’. Heb je daarover al onderwerpen waarover je graag meer wil horen, laat het ons ook dan alvast weten via deze link.

Comments are closed.