Huisartsenpraktijken onder de loep: NZa blokkeert overname door Co-Med

Geen goedkeuring voor twee overnames van huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom door Co-Med. De NZa is er niet van overtuigd dat Co-Med kan garanderen dat na 1 januari 2024 voldoende huisartsenzorg beschikbaar is voor de patiënten van beide praktijken en legt de verantwoordelijk voor de huisartsenzorg bij de zorgverzekeraars.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt of overnames zorgvuldig zijn voorbereid en of de te verwachten effecten van de overnames voldoende zijn onderzocht. Huisartsenorganisatie Co-Med neemt huisartsenpraktijken over en is voornemens twee huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom over te nemen. In een nieuwsbericht laat de toezichthouder weten géén goedkeuring te geven voor de overname van twee huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom.

In de fusie-effectrapportage, een rapportage met de redenen voor de fusie en de gevolgen ervan, zet Co-Med uiteen hoe zij de huisartsenzorg tot en met 31 december 2023 zal waarborgen. Volgens de NZa heeft Co-Med onvoldoende concreet gemaakt hoe de zorg voor de patiënten na 1 januari 2024 wordt voortgezet. De huisartsen zijn namelijk van plan met pensioen te gaan. De NZa is er niet van overtuigd dat Co-Med kan garanderen dat na 1 januari 2024 voldoende huisartsenzorg beschikbaar is voor de patiënten van beide praktijken. Dit brengt risico’s mee voor de voorzetting van de zorg voor patiënten en kan leiden tot maatschappelijke onrust. Hierbij weegt de NZa mee dat twee recente andere overnamepogingen door Co-Med mislukt zijn.

De NZa legt de verantwoordelijkheid voor huisartsenzorg in Bergen op Zoom bij de zorgverzekeraars. ‘Zij hebben namelijk een zorgplicht, wat betekent dat zij maatregelen zullen moeten nemen om ervoor te zorgen dat patiënten kunnen blijven rekenen op huisartsenzorg.’

Er is veel te doen rondom de overnames van Co-Med en de handelwijze van deze huisartsenorganisatie. Bij de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) komen relatief veel klachten binnen en recent hebben zij een aanwijzing aan Co-Med gegeven. De voorzieningenrechter heeft hierover een uitspraak gedaan, in het voordeel van Co-Med. Meer weten over deze procedure? Lees dit artikel.

Houd onze site in de gaten voor updates over nieuwsberichten in de zorg. Voor verdere vragen over de gezondheidszorg, kunt u contact opnemen met Fenna van Dijk, Eline Lam, of Anne ten Brummelhuis.

Comments are closed.