Oprecht

Volgens de Taskforce Integriteit Zorg vindt zorgfraude op grote schaal plaats. Het Openbaar Ministerie en zorgverzekeraars schatten dat fraudeurs jaarlijks honderden miljoenen euro’s zorggeld opstrijken. De Taskforce eist dat er versterking komt, onder andere bij het Openbaar Ministerie, om de zorgfraude in Nederland effectiever aan te pakken. Kunnen we meer strafzaken tegen frauderende zorgbestuurders verwachten? En hoe zit het met de vervolging van leden van de raad van toezicht bij frauderende zorgorganisaties?

Fenna van Dijk behandelt deze vragen in haar column “Oprecht” gepubliceerd in het Tijdschrift voor Goed Bestuur en Toezicht, nr. 1 2020.

Bent u benieuwd naar haar column? Download haar column via de downloadknop.

⇒ Download column “Oprecht”

Comments are closed.