Opschorting van de jaarverantwoordingsplicht voor eerstelijnszorgaanbieders

Zorgaanbieders die dit jaar voor het eerst hun jaarverantwoording eigenlijk openbaar zouden moeten maken, krijgen daarvoor uitstel tot 2025 dankzij een voorgenomen ingreep van demissionair minister Helder. Binnen de groep die uitstel krijgt, vallen voornamelijk eerstelijnszorgaanbieders.

Verplichte openbaarmaking

Sinds de inwerkingtreding van de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) op 1 januari 2022 is het voor alle zorgaanbieders verplicht om de jaarverantwoording te openbaren. Deze verplichting geldt nu ook voor zorgaanbieders die daartoe op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) nog niet verplicht waren in 2021.

Kritiek

Vanuit het veld werd al veel kritiek geuit op de invoering van de verplichte jaarverantwoording. Zo zou deze in de praktijk niet werken en zorgen voor veel administratieve lasten in een veld dat al onder hevige druk staat.

Pauzeknop

Begin juli heeft demissionair minister Helder gehoor gegeven aan de kritiek en aangegeven de ‘pauzeknop’ te zullen indrukken voor zorgaanbieders die hun jaarverantwoording eind dit jaar openbaar moeten maken. Hierdoor hoeft deze groep zorgaanbieders nog niet verplicht de jaarverantwoording over de jaren 2022 en 2023 openbaar te maken.

Voor wie?

De pauzeknop geldt voor zorgaanbieders die al zorg leverden vóór 1 januari 2022, maar nog geen verantwoording over 2021 openbaar hoefden te maken. De pauzeknop geldt niet voor zorgaanbieders die voor 1 juni 2023 al hun jaarverantwoording hadden moeten openbaren.

Wat nu?

Demissionair minister Helder hoopt dat zorgaanbieders voor wie dat mogelijk is toch vrijwillig de jaarverantwoording over de jaren 2022 en 2023 zullen aanleveren in 2023.
Het voorstel moet nog juridisch en praktisch worden uitgewerkt. Na de zomer wordt een commissie jaarverantwoording ingesteld die hierover zal adviseren.

Voor vragen over de jaarverantwoordingsplicht kunt u contact opnemen met Fenna van Dijk of Eline Lam.

Comments are closed.