Verplichte UBO-registratie: wat betekent dit voor jou?

Vanaf 27 maart 2022 dient iedere in Nederland geregistreerde rechtspersoon zijn UBO te registreren in het handelsregister1. Het is goed mogelijk dat jij de afgelopen maanden een aantal reminders hierover hebt ontvangen van de Kamer van Koophandel. Mocht je de UBO nog niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven hebben, dan helpen wij jou hier graag bij.

Wie is de UBO van de vennootschap?

Een UBO is de uiteindelijke belanghebbende van een vennootschap, door middel van:

  • het direct of indirect houden van meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of het eigendomsbelang, dan wel de feitelijke zeggenschap.

Het is mogelijk dat een vennootschap geen UBO kent. Wanneer deze situatie zich voordoet, dan worden de natuurlijke personen die het statutair bestuur vormen van de vennootschap aangemerkt als pseudo-UBO. Indien het statutair bestuur van de vennootschap een rechtspersoon is, dan wordt het statutair bestuur van deze rechtspersoon aangemerkt als pseudo-UBO.

Hoe schrijf ik de UBO in bij de KvK?

Een UBO kan op de volgende wijzen worden ingeschreven in de KvK:

  1. Door middel van het invullen van het formulier op de website van de KvK (online).
  2. Door middel van het invullen van het formulier en dit formulier per post te versturen naar de KvK (formulier 30).
  3. Via een notaris.

Impact voor de UBO

Door de verplichte UBO registratie zullen enkele gegevens van de UBO openbaar worden. Iedereen kan deze informatie bij de Kamer van Koophandel opvragen middels een online KvK-uittreksel van het UBO-register. Het UBO-register kan online geraadpleegd worden door middel van een account of toegangscode.

De UBO kan opvragen hoe vaak zijn gegevens zijn verstrekt, maar krijgt geen inzicht in wie deze informatie heeft opgevraagd.

Wat wordt openbaar gemaakt?

Slechts de volgende gegevens in het UBO-register zijn toegankelijk voor het publiek:

  • Naam van de UBO’s
  • Geboortemaand en geboortejaar van de UBO’s
  • Land van verblijf van de UBO’s
  • Nationaliteit van de UBO’s
  • Aard en omvang van het belang van de UBO’s (niet het exacte belang maar in bandbreedtes)

Alle overige geregistreerde informatie zal (voor alsnog) alleen toegankelijk zijn voor bevoegde autoriteiten zoals de Financial Intelligence Unit, De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie

Het afschermen en niet openbaar maken van gegevens is slechts zeer beperkt mogelijk. Minderjarigen of handelingsonbekwame UBO’s kunnen om afscherming verzoeken. Andere personen komen hiervoor slechts in aanmerking indien zij van overheidswege beveiligd zijn.

Gevolgen van het niet inschrijven van de UBO

Het niet tijdig of het niet inschrijven van de UBO in de KvK, heeft als gevolg dat een sanctie kan worden opgelegd. Dit kan een bestuursrechtelijke sanctie of een strafrechtelijke sanctie zijn.

Bestuursrechtelijk

De bestuursrechtelijke sancties betreffen het opleggen van een last onder dwangsom en/of het opleggen van een bestuurlijke boete (met een maximum van EUR 21.750,-).

Strafrechtelijk

Het niet voldoen aan de registratieverplichtingen of het aanleveren van onjuiste informatie kan worden aangemerkt als een economisch delict in de zin van de Wet op de economische delicten en kan uiteindelijk leiden tot een gevangenisstraf, een taakstraf of een geldboete.

Meer informatie?

Wil jij onze hulp bij het beoordelen wie de UBO van uw organisatie is of wil je hulp bij de inschrijving van de UBO bij de Kamer van Koophandel? Laat het ons weten, wij helpen je graag!

1) Beursgenoteerde vennootschappen (en haar 100% dochtermaatschappijen) met meer dan 75% van haar aandelen genoteerd aan die beurs (ten minste 75% vrij verhandelbare aandelen) zijn uitgezonderd van deze verplichting.

Auteurs:

Ward Peters

Manouk van Riele

Comments are closed.