ESG-compliance in de toeleveringsketen

In de ESG special van de Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten, is het artikel van Renske Sinke en Martine de Koning “ESG-compliance in de toeleveringsketen” te lezen. Martine en Renske gaan in dit artikel in op:

  • De juridische ontwikkelingen op het gebied van ESG die relevant zijn voor inkoop (zoals de Richtlijn inzake Corporate Sustainability Due Diligence en de Wet Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw en Voedselvoorzieningsketen);
  • Welke contractuele mogelijkheden er zijn om de selectie van leveranciers en het inkoopbeleid in lijn te brengen met ESG-eisen; en
  • De juridische mogelijkheden onder het mededingingsrecht voor samenwerking (met partners of concurrenten) om een duurzamere (inkoop)strategie te realiseren.

Het volledige artikel is hier te lezen.

Comments are closed.