Algemeen & wetgeving

Voldoet u volledig aan de Governancecode Zorg? Doe een check en ontvang per e-mail een indicatie hoe het met de implementatie van de code binnen uw zorgorganisatie gesteld is.

Doe de Governance in Control Scan Button


Algemeen & wetgeving Artsen ontlast door overdragen routineklussen | Recht in de zorg

Artsen alleen inzetten voor handelingen die geen andere professional kan en de minder complexe handelingen overdragen aan lager opgeleide zorgprofessionals, ofwel: ‘taakherschikking’. Binnenkort krijgen physician assistants en verpleegkundig specialisten een zelfstandige bevoegdheid om bepaalde routinematige, voorbehouden medische handelingen zelfstandig uit te voeren.