Werkgevers opgelet: verplichting tot registratie van de CO2 uitstoot van je reizende werknemers

Meer dan de helft van de afgelegde kilometers in het personenverkeer is werk gerelateerd. Werkgevers kunnen dan ook een grote rol spelen in het verduurzamen van de personenmobiliteit en de beperking van de CO2 uitstoot.

In 2019 is in het Klimaatakkoord de afspraak gemaakt dat het personenverkeer dat gerelateerd is aan werk in 2030 1 megaton CO2 minder uitstoot. Om dit doel te bereiken heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op 19 april jl. nieuwe regelgeving voorgelegd aan de Tweede- en Eerste Kamer, waarmee (onder andere) beoogd wordt om werkgevers bewuste keuzes te laten maken over verduurzaming van het zakelijke- en woon-werkverkeer.

Op basis van dit voorstel moeten werkgevers met 100 of meer werknemers vanaf 1 januari 2023 jaarlijks rapporteren over het werk gebonden personenverkeer van hun werknemers. Het gaat hier dan om het totaal van de door werknemers afgelegde zakelijke- en woon-werkkilometers.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal op basis van deze gegevens monitoren of het gestelde reductiedoel van 1 megaton CO2 in 2030 bereikt zal worden. Wanneer in 2025 blijkt dat dit doel niet bereikt gaat worden, zal er voor werkgevers met 100 of meer werknemers een norm in werking treden voor zakelijke mobiliteit en waarschijnlijk ook voor woon-werkmobiliteit. Werkgevers dienen er dan voor te zorgen dat de aan hun opgelegde norm voor CO2 uitstoot van hun werknemers niet overschreden zal worden.

De Staatssecretaris hoopt werkgevers op deze manier te stimuleren om het zakelijke- en woon-werkverkeer van hun werknemers de komende jaren verder te verduurzamen. In ons eerdere artikel hebben wij daarvoor al een aantal tips opgenomen zoals:

  • Het aanbieden van een hogere reiskostenvergoeding wanneer werknemers met het openbaar vervoer naar het werk komen in plaats van met de auto.
  • Het beperken van de parkeermogelijkheden voor werknemers. Bied bijvoorbeeld alleen nog parkeermogelijkheden aan voor werknemers waarvoor het verschil in reistijd tussen openbaar vervoer en auto meer dan 30 minuten is of voor werknemers die met ten minste 4 personen carpoolen.
  • Het uitsluitend aanbieden van elektrische leaseauto’s.
  • Het aanbieden van een (elektrische) fietsregeling.
  • Het stimuleren van je werknemers om een aantal dagen per week thuis te werken.
  • Het aanbieden van flexibele werktijden waardoor werknemers buiten de spits kunnen reizen.

Het voorstel is op 19 april jl. gestuurd naar de Tweede- en Eerste Kamer. Zij zullen nu in de gelegenheid worden gesteld om hierop te reageren. Uiteraard houden we je op de hoogte zodra dit voorstel wordt ingevoerd en wanneer.

Heb je nog vragen over hoe je als werkgever het zakelijke- en woon-werkverkeer van je werknemers kan verduurzamen? Neem dan contact op met Ard Wallast of Noor Sluis.

Comments are closed.