Werken & reorganisatie

Wet Normering Topinkomens in de zorg

Per 1 januari geldt voor de zorg een nieuwe klasseindeling en een nieuwe bezoldigingsnorm.  Dit betekent dat voor bestuurders en toezichthouders werkzaam in de gezondheidszorg, afhankelijk van de klasseindeling, de maximumbezoldiging van €179.000 wordt gehanteerd.

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de WNT-norm? Vul vrijblijvend de WNT Scan voor de Zorg in. Met deze online scan, ontwikkeld door Ard Wallast en Simon van IJsendoorn, kunnen (interim-) bestuurders en toezichthouders in de zorg, maar ook controllers en HR-medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure, aan de hand van een vijftal vragen nagaan of het inkomen van (interim) bestuurders voldoet aan de wetgeving en zo niet, welke acties ondernomen moeten worden.

WNT Scan voor in de Zorg - Recht in de zorg