Werken & reorganisatie

Werken & reorganisatie Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 23

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: “WNT”) in werking getreden. Door deze wet wordt het inkomen van topfunctionarissen van onder andere zorginstellingen beperkt