Toezicht bij samenwerkingen in de zorg: Tot hier en niet verder?

In de zorgsector wordt steeds vaker samengewerkt, een trend die ook duidelijk naar voren komt in het Integrale Zorgakkoord (IZA) van 2022. Dit akkoord werd gesloten door verschillende partijen in de zorg, waaronder brancheorganisaties van ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg.

De meeste samenwerkingen in de zorg vinden plaats binnen informele netwerken of via contractuele samenwerkingsverbanden. Fenna van Dijk bespreekt in onderstaand artikel (gepubliceerd in het tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht) hoe het interne toezicht op deze samenwerkingen kan plaatsvinden. Vragen die hierin naar voren komen zijn: hoe ver reikt het toezicht op de samenwerking vanuit de raden van toezicht van de individuele samenwerkingspartners? En: hoe weegt een raad het belang af van de eigen organisatie versus het belang van het samenwerkingsverband?

Lees het volledige artikel Toezicht bij samenwerkingen in de zorg: Tot hier en niet verder? van Fenna van Dijk via de knop hieronder.

Comments are closed.