Zorg

Toezicht & mededinging Toezicht zorg

De wet bestuur en toezicht stelt commissarissen bij verenigingen en stichtingen persoonlijk aansprakelijk, wat de bereidheid om deze rol op zich te nemen kan verminderen. Het balanceren tussen adviseren en toezicht houden blijkt moeilijk, waarbij commissarissen wordt geadviseerd terughoudend te zijn met ongevraagd advies. De wet benoemt de taak van toezicht houden op het bestuur en adviseert, maar het is van belang de grens tussen deze rollen te bewaken.

Algemeen & wetgeving ESG en de rol van B Corp certificering

Kan een huisartsenpraktijk die te maken heeft met onderbezetting gewoon de deuren sluiten voor patiënten, of geldt er een verplichting om bereikbaar en beschikbaar te zijn voor patiënten? Er is veel weerstand onder huisartsen na de uitspraak van de voorzieningenrechter over het aanwijzingsbesluit van de IGJ voor huisartsenorganisatie Co-Med. In dit artikel worden deze uitspraak, en de vraagtekens daarbij, toegelicht.

Governance & risicobeheersing Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 5

Bijna een op de drie zorginstellingen leed vorig jaar verlies, bleek begin september 2023 uit een onderzoek van NOS. Door onder andere nieuwe cao-afspraken wordt het voor veel zorgorganisaties lastiger om de salarissen te kunnen betalen. Daarnaast staan er bezuinigingen op de planning, waaronder kortingen binnen de ouderenzorg. Steeds meer zorginstellingen komen in financieel zwaar weer terecht. Faillissementen binnen de zorgsector zitten eraan te komen. Hoe maakt u als bestuurder in deze situatie de juiste beslissingen voor de organisatie? Dit artikel geeft u handvatten en beschrijft een aantal do’s en don’ts.

'Vraag van de maand' Goed bestuur - Recht in de zorg

Komt er een geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand als een patiënt online gebruik maakt van een gezondheidsapp of (AI-)tool? Denk aan een tool die de gezondheidstoestand van de patiënt beoordeelt of die een patiënt advies geeft hoe om te gaan met bepaalde medische klachten

Algemeen & wetgeving Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 41

Op 18 april 2023 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). De Wegiz vormt een kader voor het digitaliseren van uitwisseling van gegevens in de zorg, met als doel een eenvoudiger verloop van de samenwerking tussen zorgverleners. Ook legt de wet verplichtingen op aan zorgaanbieders.

Werken & reorganisatie

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het voor werkgevers momenteel lastig om geschikt personeel te vinden en daarmee nog belangrijker om geschikt personeel te behouden. In de praktijk zien we steeds vaker dat werkgevers met dat doel een beroep doen op het concurrentiebeding. Op die manier wil een werkgever voorkomen dat personeel (naar een concurrent) vertrekt. Maar, een concurrentiebeding met het doel werknemers te binden houdt in een procedure bij de rechter geen stand. Wanneer is dan wel sprake van een afdwingbaar concurrentiebeding?

Algemeen & wetgeving KVdL Gezondheidsgroep

Op 11 april 2023 is in de Staatscourant het besluit van Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gepubliceerd om niet te handhaven op het verbod op online voorschrijven van geneesmiddelen. De beleidsregel is bedoeld als overbruggingsregeling tot een wetsvoorstel waarmee zorgverleners geneesmiddelen kunnen voorschrijven voor of na contact met de patiënt via internet.

1 2 3