‘Zorgvraag van de maand’ juni 2023

Met welke dilemma’s en (juridische) vraagstukken krijg je als zorgaanbieder te maken? In de rubriek ‘Vraag van de maand’ delen we iedere maand een specifieke vraag uit onze praktijk. Duik met ons mee in de actualiteit!

“Hoe maak je als zorgaanbieder de afweging of je opkomt tegen de tarieven van de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente en welke overwegingen spelen daarbij een rol?”

In veel zorgsectoren zoals de gehandicaptenzorg staan de tarieven onder druk. Op 1 juni 2023 hebben de zorgkantoren hun inkoopbeleid gepubliceerd en naar aanleiding daarvan zijn VGN en 58 zorgaanbieders een kort geding gestart.

Bij veel zorgaanbieders bestaat er echter terughoudendheid om te klagen bij de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente over de hoogte van de tarieven die worden geboden voor de te leveren zorg en andere voorwaarden die wordt gesteld. Een goede relatie wordt als erg belangrijk ervaren. Dit is zeer begrijpelijk.

Toch is het van belang om, als er reële bezwaren bestaan, daarover tijdig aan de bel te trekken. Let op: in verschillende inkoopprocedures geldt dat bezwaren kenbaar moeten worden gemaakt binnen een bepaalde termijn en dat als je dat niet doet je je rechten verwerkt.

Eén van de overwegingen die een rol speelt bij de vraag of je als zorgaanbieder opkomt tegen tarieven en voorwaarden is de impact op de bedrijfsvoering en de financiële positie, maar ook de gevolgen voor de (kwaliteit van) de zorgverlening aan cliënten. Verder speelt een rol in hoeverre deze bezwaren – cijfermatig – te onderbouwen zijn.  De zorgkantoren en de gemeenten, maar ook de zorgverzekeraars zijn gehouden reële tarieven te betalen aan zorgaanbieders. Als je bezwaren hebt tegen de tarieven, moet je wel kunnen onderbouwen waarom deze niet reel zijn.

Afhankelijk van de manier waarop de procedure is ingericht, is ons advies om altijd het gesprek aan te gaan bij reële bezwaren tegen inkoopvoorwaarden. Let daarbij op dat – zoals hierboven al is aangegeven -dat in de meeste inkoopprocedures vervaltermijnen zijn opgenomen en dat een kort geding soms de enige manier is om je bezwaren kenbaar te maken. Het starten van een kort geding tegen een partij waarmee een langdurende contractuele relatie bestaat kan een grote stap kan zijn.  Nu dit de manier is waarop het stelsel is ingericht moet je er als zorgaanbieder op kunnen vertrouwen dat een dergelijke stap geen gevolgen heeft voor de relatie en de inhoudelijke samenwerking.

Comments are closed.