Nieuwe beleidsregel gedoogd inbreuk op verbod online voorschrijven geneesmiddelen

Op 11 april 2023 is in de Staatscourant het besluit van Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gepubliceerd om niet te handhaven op het verbod op online voorschrijven van geneesmiddelen. De beleidsregel is bedoeld als overbruggingsregeling tot een wetsvoorstel waarmee zorgverleners geneesmiddelen kunnen voorschrijven voor of na contact met de patiënt via internet.

Minister Ernst Kuipers van VWS maakt in de op 11 april 2023 gepubliceerde beleidsregel kenbaar dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet zal handhaven op het verbod op het online voorschrijven van geneesmiddelen aan (nieuwe) patiënten als wordt voldaan aan de eisen uit de beleidsregel.

Artikel 67 Geneesmiddelenwet bepaalt nu namelijk dat het verboden is om als arts via internet geneesmiddelen voor te schrijven aan personen die de arts nog nooit persoonlijk heeft ontmoet of die de arts niet kent of van wie de arts de medicatiehistorie niet beschikbaar heeft. Tot nu kon een arts dus geen geneesmiddelen voorschrijven aan patiënten die hij niet in levenden lijve heeft gezien.

Niet meer van deze tijd

Tijdens de COVID-19 pandemie was al sprake van een tijdelijke uitzondering op het verbod van artikel 67 Geneesmiddelenwet. Voortbouwend op de kennis en kunde die daaruit is opgedaan, vindt Minister Kuipers dat de COVID-19 pandemie heeft aangetoond dat het online voorschrijven van geneesmiddelen heel goed mogelijk is. Hij benadrukt daarbij dat het niet meer van deze tijd is dat de arts de patiënt eerst in levenden lijve gezien moet hebben, voordat de arts een geneesmiddel kan voorschrijven. Met dit in het achterhoofd is de Minister overgegaan tot het voorbereiden van een nieuw wetsvoorstel. In de overbruggingsperiode tot ingang van het nieuwe wetsvoorstel geldt de beleidsregel. Artsen kunnen daardoor zonder eerst in levenden lijve kennis te maken met de patiënten, weer online geneesmiddelen voorschrijven.

Voorwaarden online voorschrijven

De arts die online geneesmiddelen wil voorschrijven aan een patiënt, kan dat op grond van artikel 2 van de beleidsregel alleen doen als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Artikel 2 bepaalt dat het online voorschrijven alleen mag als een fysiek consult of onderzoek om te bepalen of een geneesmiddel moet worden voorgeschreven en zo ja, welk geneesmiddel moet worden voorgeschreven, niet nodig is. Daarnaast moet de arts beschikken over de geactualiseerde medicatiehistorie van de patiënt en zo nodig kunnen raadplegen.

Randvoorwaarden wetsvoorstel

De geluiden omtrent het nieuwe wetsvoorstel zijn merendeel positief van aard. Wel is het interessant om te zien welke randvoorwaarden het wetsvoorstel zal stellen aan online voorschrijven. Het bestellen van geneesmiddelen via internet is de laatste jaren flink toegenomen. Mogelijk zal dit wetsvoorstel daar een nieuwe impuls aan geven. Het is bijvoorbeeld nog niet bekend of bepaalde geneesmiddelen, zoals zwaardere pijnstillers, uitgezonderd zullen worden. Ook zal nagedacht moeten worden over de praktische kant van het wetsvoorstel. Is bijvoorbeeld het online chatten met een arts voldoende om over te gaan tot het online voorschrijven van geneesmiddelen? Of moet videochatten als minimum vereiste gelden?

Kortom, wij zullen het aankomende wetsvoorstel met interesse volgen. Artsen kunnen in de tussentijd in ieder geval op grond van de beleidsregel online medicatie voorschrijven aan patiënten.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Anne ten Brummelhuis of Eline Lam.

Comments are closed.