Kwaliteit & aansprakelijkheid

Algemeen & wetgeving Artsen ontlast door overdragen routineklussen | Recht in de zorg

Artsen alleen inzetten voor handelingen die geen andere professional kan en de minder complexe handelingen overdragen aan lager opgeleide zorgprofessionals, ofwel: ‘taakherschikking’. Binnenkort krijgen physician assistants en verpleegkundig specialisten een zelfstandige bevoegdheid om bepaalde routinematige, voorbehouden medische handelingen zelfstandig uit te voeren.