Global Access artikel over claims in verband met traumatisch hersenletsel

In samenwerking met onze partnerkantoren van Global Access publiceerden wij onlangs een artikel over claims in verband met traumatisch hersenletsel. Dergelijke claims lijken steeds vaker voor te komen, bijvoorbeeld met betrekking tot sportincidenten en ongelukken in het vervoer, tot aan ongelukken in huis. Verzekeraars over de hele wereld zullen hier naar verwachting dan ook steeds meer mee te maken krijgen. Het artikel geeft een globaal beeld van de behandeling van deze claims in de rechtssystemen van de bij Global Access aangesloten kantoren. Ook belicht het de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse jurisdicties, waaronder de jurisdicties ten aanzien van de gehanteerde methoden ter verdediging van dit soort claims.

Comments are closed.