Algemeen & wetgeving

Voldoet u al volledig aan de Governancecode Zorg? U heeft nog tot het einde van het jaar, doe een laatste check en ontvang een indicatie hoe het met de implementatie van de code binnen uw zorgorganisatie gesteld is!

Doe de Governance in Control Scan Button


Algemeen & wetgeving

Het voornemen in het Regeer- en Gedoogakkoord van het kabinet Rutte om winstuitkering door ziekenhuizen mogelijk te maken, heeft geresulteerd in het indienen door Minister Schippers van een wetsvoorstel op 8 februari jongstleden. Dit wetsvoorstel zal een wijziging meebrengen van het reeds eerder ingediende wetsvoorstel cliëntenrechten zorg. lees verder

1 5 6 7