Algemeen & wetgeving

Voldoet u al volledig aan de Governancecode Zorg? U heeft nog tot het einde van het jaar, doe een laatste check en ontvang een indicatie hoe het met de implementatie van de code binnen uw zorgorganisatie gesteld is!

Doe de Governance in Control Scan Button


Algemeen & wetgeving Wetsvoorstel - Recht in de zorg

Na drie dagen van diep beraad denkt het kabinet de oplossing te hebben gevonden om het door de Eerste Kamer verworpen wetsvoorstel verbod verticale integratie met succes door beide Kamers te loodsen. De kern van het wetsvoorstel – inperking van de vrije artsenkeuze – blijft overeind staan, maar op welke punten is minister Schippers de tegenstemmende PvdA-senatoren tegemoet gekomen?

Algemeen & wetgeving Medezeggenschap in de zorg - Recht in de zorg

De medezeggenschap van cliënten of patiënten van een zorginstelling is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Op grond van de WMCZ dienen instellingen voor gezondheidszorg, maatschappelijke zorg of verslavingszorg een cliëntenraad te hebben.

Algemeen & wetgeving

Het voornemen in het Regeer- en Gedoogakkoord van het kabinet Rutte om winstuitkering door ziekenhuizen mogelijk te maken, heeft geresulteerd in het indienen door Minister Schippers van een wetsvoorstel op 8 februari jongstleden. Dit wetsvoorstel zal een wijziging meebrengen van het reeds eerder ingediende wetsvoorstel cliëntenrechten zorg. lees verder

1 5 6 7