Vanaf 1 januari 2019 hebben partners recht op meer verlof

Het wetsvoorstel Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is op 2 oktober jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Als ook de Eerste Kamer instemt met dit voorstel heeft de partner vanaf 1 januari 2019 recht op meer verlof na de geboorte van zijn/haar kind.

Hoe is het nu geregeld?

Momenteel bedraagt het betaalde partner kraamverlof twee dagen, waarop de werknemer normaal gesproken werkt. Deze termijn geldt ongeacht de overeengekomen arbeidsduur.Daarnaast heeft de partner recht op drie dagen onbetaald ouderschapsverlof. Dit dient te worden opgenomen in de eerste vier weken na de thuiskomst van het kind.De werkgever kan de wijze van opname van deze drie dagen ouderschapsverlof niet wijzigen, de partner is dus vrij om de vijf dagen verlof naar eigen inzicht in te plannen.

Lees het volledige artikel op kvdl.com

Auteur:

Simon van IJsendoorn

Comments are closed.