Wijziging NOW 3: hoe ziet de regeling er nu uit?

Bijgewerkt op 22-02-2021

Sinds april 2020 kunnen werkgevers op grond van de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)’ een subsidie ontvangen in de vorm van een tegemoetkoming in de loonkosten. In eerdere artikelen bespraken wij de inhoud van de NOW 1 en de NOW 2. Per 1 oktober 2020 is de NOW opnieuw verlengd (NOW 3).

Omdat de besmettingscijfers in het najaar laag waren, zou de hoogte van de subsidie in de NOW 3.0 worden afgebouwd. Helaas zijn de cijfers kort daarna weer opgelopen en is er nu sprake van een strenge lockdown. De wetgever heeft daarom besloten om de versoberingen deels terug te draaien. Hieronder geven wij een overzicht van de NOW 3.0 zoals die vanaf de laatste wijziging van toepassing is.

NOW 3

  • De NOW 3 is opgesplitst in 3 tranches van 3 maanden. Deze tranches (3,4 en 5) sluiten aan op tranche 1 (NOW 1) en 2 (NOW 2). De NOW 3 is op 1 oktober 2020 van start gegaan.
  • In de NOW 1 en 2 was een omzetdaling van 20% vereist om in aanmerking te komen voor subsidie. Deze drempel blijft in de 3e, 4e en 5e tranche van de NOW staan op 20%. Oorspronkelijk zou deze drempel vanaf de 4e tranche worden verhoogd tot 30%.
  • De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de omzetdaling. De subsidie bedroeg in de NOW 1 en 2 maximaal 90% van de loonkosten. Dit maximum bedraagt in de 3e tranche 80% en in de 4e en 5e tranche 85%. De versobering waarmee de subsidie in de 4e tranche zou worden afgebouwd tot 70% en in de 5e tranche tot 60% is daarmee van de baan.
  • Sinds 1 oktober 2020 kan de werkgever de loonsom tijdens de subsidieperiode met 10% laten dalen zonder nadelige gevolgen voor de subsidie. De loonsom van juni 2020 geldt in beginsel als het referentieloon. Voor elke euro waarmee de loonsom ten opzichte van het loon in juni teveel gedaald is, ontvangt de werkgever 80 (in de 3e tranche) of 85 cent (in de 4e en 5e tranche) minder subsidie. Oorspronkelijk was in de NOW 3 geregeld dat de loonsom in de 4e tranche met 15% zou mogen dalen en in de 5e tranche met 20%. Vanwege de verhoging van het subsidiepercentage gaat deze versoepeling niet door.
  • De algemene korting op de subsidie die in de NOW 1 en 2 werd toegepast als de werkgever het UWV verzocht om toestemming om de arbeidsovereenkomsten te beëindigen wegens bedrijfseconomische redenen, is in de NOW 3 vervallen.
  • In de NOW 3 is wel een inspanningsverplichting voor de werkgever geïntroduceerd om bij te dragen aan de begeleiding naar ander werk voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of van wie de werkgever het voornemen heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet voor te zetten.
  • Wanneer de werkgever een verzoek om toestemming doet om de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens bedrijfseconomische redenen geldt in de NOW 3 de verplichting om contact op te nemen met de UWV telefoon NOW. Als de werkgever dit niet doet wordt de subsidie met 5% verlaagd.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft in de NOW 3 2 keer het maximum dagloon (€ 4.858 bruto per maand).

Overige voorwaarden

Net als in de NOW 1 en 2 ontvangt de werkgever een voorschot op de subsidie van 80%. De (forfaitaire) opslag voor werkgeverslasten zoals vakantiegeld en pensioenpremies is in de NOW 3 vastgesteld op 40%. Ook de bijzondere voorwaarden voor de werkgever die we al kennen uit de NOW 2, zoals het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen en de inspanningsverplichting gericht op scholing, zijn nog steeds van toepassing..

Tot slot

Door het afbouwpad van de NOW 3 los te laten kunnen werkgevers ook in het eerste en tweede kwartaal van 2021 rekenen op een ruime tegemoetkoming in de loonkosten. Voor de periode daarna is nog niet bekend of de NOW zal worden voortgezet. Hierover wordt in het voorjaar meer duidelijkheid verwacht.

Bij vragen kunt u gerust contact opnemen met Eylard van Fenema en/of Marieke Opdam.

Comments are closed.