‘Zorgvraag van de maand’ maart 2024

Met welke dilemma’s en (juridische) vraagstukken krijg je als zorgaanbieder te maken? In de rubriek ‘Vraag van de maand’ delen we iedere maand een specifieke vraag uit onze praktijk. Duik met ons mee in de actualiteit!

Vraag van de maand

Moeten een zorgovereenkomst en een zorgplan worden ondertekend door een cliënt?

Wij krijgen regelmatig de vraag of het verplicht is om cliënten een zogenaamde “natte” handtekening te laten plaatsen onder een zorgovereenkomst (of behandelingsovereenkomst) of zorgplan.

Er is geen wettelijke verplichting tot het ondertekenen van een zorgovereenkomst (of behandelingsovereenkomst) of een zorgplan. Voor het verlenen van zorg en het uitvoeren van een zorgplan is toestemming nodig van de client. Die toestemming hoeft niet schriftelijk gegeven te worden, dit kan ook mondeling. Wel moet uit het dossier blijken dat de cliënt zorg wenst te ontvangen, dat deze is betrokken bij het opstellen van een zorgplan, dat het zorgplan met de cliënt is besproken en dat de cliënt heeft ingestemd met het zorgplan of het wijzigen daarvan.

Let op: door zorginkopers kan de eis worden gesteld dat een zorgplan wordt ondertekend door een cliënt, bijvoorbeeld in het kader van de wijkverpleging.

Comments are closed.