‘Zorgvraag van de maand’ februari 2023

Met welke dilemma’s en (juridische) vraagstukken krijg je als zorgaanbieder te maken? In de rubriek ‘Vraag van de maand’ delen we iedere maand een specifieke vraag uit onze praktijk. Duik met ons mee in de actualiteit!

Mag een gemeente in een aanbestedingsprocedure voor Jeugdhulp samenwerking tussen partijen afdwingen door maar met één contractpartner te willen contracteren?

Ja. De gemeente mag, binnen de aanbestedingsrechtelijke kaders, zelf bepalen hoe de gemeente een opdracht in de markt wil zetten.

Vanwege de omvang van de opdracht is samenwerking soms ook de enige mogelijkheid. Individuele aanbieders kunnen de opdracht door de omvang van de opdracht vaak niet zelfstandig uitvoeren.

Het is toegestaan om bij een aanbesteding in te schrijven als samenwerkingsverband. Het is de gemeente niet toegestaan om een combinatie geheel te verbieden.  

Het is aan de aanbieders zelf om te besluiten of ze in samenwerking met andere aanbieders willen inschrijven. Besluit je als zorgaanbieder om in te schrijven in samenwerking met andere zorgaanbieders, dan zal je onder andere moeten beslissen of je je wil inschrijven in een hoofd- onderaannemer constructie of als gelijkwaardige samenwerkingpartners (al dan niet in een nieuwe entiteit). Dit is onder andere afhankelijk van de andere eisen die in de aanbesteding worden gesteld en de duur van het contract.

Let op: het enkele feit dat de gemeente iets vraagt betekent niet dat het is toegestaan. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders om er voor te zorgen dat ze voldoen aan wet- en regelgeving en met de samenwerking bijvoorbeeld niet de mededinging beperken.

Heb je hierover ook een vraag en wil je even sparren? Neem contact op met Richard-Jan Roks of Team Zorg.

Heb je een andere vraag en wil je even sparren? Neem contact op met het Team Zorg.

Comments are closed.