‘Zorgvraag van de maand’ maart 2023

Met welke dilemma’s en (juridische) vraagstukken krijg je als zorgaanbieder te maken? In de rubriek ‘Vraag van de maand’ delen we iedere maand een specifieke vraag uit onze praktijk. Duik met ons mee in de actualiteit!

We gaan als zorgaanbieder een andere zorgaanbieder overnemen. Die partij is echter zo klein, klopt het dat we dan niet vooraf hoeven te melden bij de NZa?

Nee, dat klopt niet. Een overname moet worden gemeld bij de NZa als er sprake is van een concentratie waarbij ten minste één zorgaanbieder betrokken is die door ten minste 50 personen zorg doet verlenen. Bij de transactie dient ten minste één zorgaanbieder direct betrokken te zijn. Als de kopende partij een zorgaanbieder is (die met ten minste 50 personen zorg doet verlenen), dan moet de concentratie gemeld worden bij de NZa.

Dat is dus ook het geval als de partij die wordt overgenomen maar een hele beperkte omzet heeft, of als de overgenomen partij actief is in een hele andere sector dan de zorgsector. Ook dan toetst de NZa de overname vooraf.

Het is belangrijk om tijdig een aanvraag tot goedkeuring bij de NZa in te dienen. De NZa kan handhavend optreden als niet of te laat wordt gemeld. De NZa heeft dan onder meer de bevoegdheid om een boete op te leggen en heeft dat in twee recente zaken ook gedaan. 

Let op: de NZa heeft op 1 juli 2022 een beleidswijziging doorgevoerd. Daardoor zijn concentraties uitgezonderd waarbij niet direct een zorgaanbieder is betrokken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat (beide) betrokken organisaties geen zorg verlenen en ook geen zeggenschap uitoefenen over een organisatie die zorg verleent, maar er in het concern van die koper zich wel een zorgaanbieder bevindt die niets met de concentratie te maken heeft. In dit artikel vertellen we daar meer over.

Twijfel je of de zorgspecifieke concentratietoets van de NZa van toepassing is? Het is niet altijd direct duidelijk of in een bepaald geval sprake is van een concentratie en of er (direct) een zorgaanbieder betrokken is. Wij denken graag mee. Je kunt daarvoor contact opnemen met Team Zorg.

Comments are closed.