‘Zorgvraag van de maand’ juni 2024

Met welke dilemma’s en (juridische) vraagstukken krijg je als zorgaanbieder te maken? In de rubriek ‘Vraag van de maand’ delen we iedere maand een specifieke vraag uit onze praktijk. Duik met ons mee in de actualiteit!

Vraag van de maand

Een cliënt is naar ons verwezen door de huisarts, mogen wij een terugkoppeling geven aan de huisarts op basis van veronderstelde toestemming of moeten wij expliciete toestemming hebben van de cliënt?’

Expliciete toestemming

De hoofdregel bij het uitwisselen van gegevens is dat dit op grond van zowel de WGBO als de AVG alleen mag met expliciete (uitdrukkelijke) toestemming van de cliënt.

Er is sprake van expliciete toestemming als de toestemming vrijelijk is gegeven. De toestemming moet ondubbelzinnig zij en de toestemming moet actief zijn gegeven. Dit kan mondeling of schriftelijk. Ook moet de toestemming geïnformeerd worden gegeven. De cliënt moet weten met welke doel de gegevens worden verstrekt, welke gegevens worden verstrekt, wat de reikwijdte is van de toestemming en dat de toestemming weer kan worden ingetrokken. Tenslotte moet de toestemming specifiek zijn: de toestemming moet worden gegeven voor een specifiek doel.

Veronderstelde toestemming

Met zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst mogen gegevens zonder toestemming worden gedeeld. De gegevens die mogen worden uitgewisseld moeten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de behandeling.

Een huisarts of een andere behandelaar die een cliënt verwijst, is in de regel niet rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst van de zorgverlener waar de cliënt naar verwezen wordt. Zowel bij de verwijzing als de terugkoppeling kan worden uitgegaan van de veronderstelde toestemming voor het delen van gegevens. Stemt de cliënt in met de verwijzing, dan mag worden verondersteld dat de cliënt ook instemt met het delen van de noodzakelijke gegevens met de zorgverlener waarnaar wordt verwezen.

In verband met de continuïteit van de zorg is het geven van een adequate terugkoppeling aan de verwijzer gebruikelijk. Ook hiervoor hoeft geen toestemming gevraagd te worden, deze informatie mag met veronderstelde toestemming worden verstrekt aan de verwijzer. Let op: voor de GGZ geldt dit niet. Behandelaren in de GGZ mogen alleen een terugkoppeling aan de huisarts geven als de patiënt hiervoor toestemming geeft.

Van veronderstelde toestemming voor het delen van gegevens kan verder alleen worden uitgegaan als er sprake is van een noodsituatie en in het kader van kwaliteitsdoeleinden.

Slotsom

Voor het delen van gegevens over een cliënt is, ook als deze worden gedeeld met een andere zorgverlener, expliciete toestemming nodig. Veronderstelde toestemming speelt alleen een rol bij de verwijzing en terugkoppeling aan de verwijzer, in noodsituaties en bij kwaliteitsdoeleinden.

Comments are closed.