Medezeggenschap

Algemeen & wetgeving Autoriteit Persoonsgegevens legt HagaZiekenhuis eerste ‘AVG-boete’ op

De Verzamelwet SZW 2022 is op 14 december 2021 als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel heeft een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) tot gevolg. Aanpassing van de wettelijke kiestermijnen moet erin resulteren dat flexkrachten meer bij de medezeggenschap worden betrokken.