Duurzaamheid

Algemeen & wetgeving KVdLGezondheidsgroep-110

Het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft op 28 februari 2022 het rapport ‘Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability’ gepubliceerd. Hierin wordt onder meer ingegaan op de wereldwijde effecten van klimaatverandering. In Europa kunnen we bij een verdere opwarming van de aarde hitte, droogte, waterschaarste en overstromingen verwachten. Dit rapport bevestigt nog maar eens dat het tijd is voor actie. Eylard en Noor geven in dit artikel voorbeelden van ‘groene’ arbeidsvoorwaarden voor in de arbeidsovereenkomst.

Governance & risicobeheersing KVdLGezondheidsgroep-51

In onze vorige blog kondigden wij al aan dat de Europese Commissie een voorstel aan het voorbereiden was voor een duurzame corporate governance richtlijn. Op 23 februari 2022 heeft de Commissie haar voorstel voor de Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (hierna: de “Richtlijn”) gepubliceerd.

Op termijn zal deze voorgestelde Richtlijn grote invloed hebben op de wijze waarop vennootschappen zich moeten inzetten voor de naleving van mensenrechten en voorkoming van klimaatschade.

Governance & risicobeheersing Eerstelijnszorg - Recht in de zorg

Het moet anders, maar hoe precies? We verwachten dat bedrijven grote veranderingen moeten doorvoeren op het gebied van duurzame corporate governance. Bestuurders zien een stortvloed aan nieuwe, onder andere Europese, regelgeving aankomen. Wat die grote veranderingen precies met zich meebrengen en wat de gevolgen voor bedrijven en bestuurders zijn, moet de toekomst ons nog leren. Maar, gezien de impact die de transitie voor bedrijven gaat hebben en het feit dat we nu al weten dat het radicaal anders moet, is het de vraag of wel afgewacht kan worden op wat Europa of de Nederlandse overheid gaan voorschrijven.

Om het overzicht te bewaken, houden Ginou en Marit de ontwikkelingen en plannen voor je in de gaten, te beginnen met de richtlijn voor duurzame corporate governance die in de maak is.