Wetsvoorstel

Algemeen & wetgeving

Het voornemen in het Regeer- en Gedoogakkoord van het kabinet Rutte om winstuitkering door ziekenhuizen mogelijk te maken, heeft geresulteerd in het indienen door Minister Schippers van een wetsvoorstel op 8 februari jongstleden. Dit wetsvoorstel zal een wijziging meebrengen van het reeds eerder ingediende wetsvoorstel cliëntenrechten zorg. lees verder