Arbeidsovereenkomst

Werken & reorganisatie KVdLGezondheidsgroep-33

Een werkgever is een transitievergoeding verschuldigd als hij de arbeidsovereenkomst opzegt of deze op zijn verzoek wordt ontbonden. Uitzondering is de situatie waarin niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van een werknemer (art. 7:673 lid 7 sub c BW). In dat geval is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. In een recente zaak bij het Hof ’s-Hertogenbosch speelde de vraag of het weigeren van herplaatsing ernstig verwijtbaar handelen van een werknemer oplevert.

Algemeen & wetgeving KVdLGezondheidsgroep-44

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 is de werkgever verplicht om de oproepkracht jaarlijks een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Omdat er in de praktijk onduidelijkheid is ontstaan over deze verplichting wordt de wettelijke regeling per 1 juli 2021 aangepast. Hieronder bespreken wij deze wijziging. Daarnaast verscheen onlangs de eerste uitspraak over de verplichting om een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Ook deze uitspraak komt aan bod.

Werken & reorganisatie KVdLGezondheidsgroep-40

De vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. In het recente arrest X/Gemeente Amsterdam van 6 november 2020 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij de beantwoording van die vraag niet relevant is of partijen daadwerkelijk de bedoeling hadden om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. De rechter moet aan de hand van de rechten en verplichtingen die partijen zijn overeengekomen beoordelen of de overeenkomst voldoet aan de vereisten voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.