Kwaliteit & aansprakelijkheid

Kwaliteit & aansprakelijkheid Arbeidsovereenkomst opleiding - Recht in de zorg

Ten onrechte is alleen de behandelend arts aan strikte eisen gebonden.

Voor het handelen van artsen die consulteren bij euthanasieverzoeken zijn geen strikte eigen geformuleerd. dat is niet terecht, want deze ‘tweede artsen’ spelen een cruciale rol in het besluitvormingsproces.

Kwaliteit & aansprakelijkheid KVdLGezondheidsgroep-5

Medische informatie is hoogst gevoelige informatie die de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene doorgaans direct raakt. In personenschadezaken wordt voortdurend over en weer medische informatie uitgewisseld. Hoe kan dat op een juiste en correcte wijze plaatsvinden?

Kwaliteit & aansprakelijkheid Arbeidsovereenkomst opleiding - Recht in de zorg

In 2006 heeft De Letselschade Raad de zogeheten Gedragscode Behandeling Letselschade (hierna: ‘GBL’) doen verschijnen. Deze gedragscode bevat zogeheten “goede praktijken” (best practices) en aanbevelingen met betrekking tot de afwikkeling van letselschadezaken. Inmiddels vindt deze gedragscode steeds meer ingang aan zowel de eisende als de verwerende kant.

De medische wereld is een snelle wereld. Beslissingen moeten vaak onder tijdsdruk worden genomen, terwijl niet altijd alle relevante informatie al beschikbaar of kenbaar is. Artsen, verpleegkundigen en paramedici maken dan ook een goede kans om ergens in hun carrière een keer een beroepsfout te maken, zoals een gemiste diagnose.

1 2