Checklist medische tuchtklacht

U bent arts, tandarts, verpleegkundige, psycholoog, psychotherapeut of fysiotherapeut en u hebt een tuchtklacht van een patiënt ontvangen.

Wat te doen?

  1. Is er in het contact met de patiënt iets mis gegaan en valt hier nog iets aan te ‘repareren’? Neem contact op met de patiënt. De ervaring leert dat een tuchtklacht soms puur vanuit onvrede over de communicatie wordt ingesteld en het kan zijn dat het de patiënt in die gevallen enkel te doen is om ‘een goed gesprek’ over wat is voorgevallen.
  2. Zo niet, dan: is het medisch (en eventueel verpleegkundig) dossier compleet? Is het dossier leesbaar, overzichtelijk en begrijpelijk?
  3. Zijn de relevante medische protocollen en richtlijnen die golden ten tijde van het handelen waarop de klacht betrekking heeft beschikbaar?
  4. Zo ja, is hiernaar gehandeld? Zo nee, is hiervoor een medische onderbouwing te geven EN blijkt deze uit het medisch dossier?
  5. Is er nog medische informatie uit de voorgeschiedenis nodig of informatie vanuit een ander specialisme/een andere instelling?
  6. Wie verzamelt de medische informatie: de hulpverlener (dan wel diens verzekeraar en/of advocaat) of de patiënt (dan wel diens verzekeraar en/of advocaat)?
  7. Is de kwaliteit en specialiteit van de medisch adviseur toereikend?
  8. Moet een extern medische deskundige worden ingeschakeld (hetzij om achter de schermen een advies te geven, hetzij om in te zetten tijdens de tuchtprocedure)?
  9. Hebt u juridische assistentie nodig bij de medische tuchtprocedure? Inschakeling van een advocaat is niet verplicht, maar is wel aan te raden.
  10. Bent u voldoende voorbereid om het verweerschrift te kunnen opstellen? [NB: Let op erop dat een aantal regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg met slechts 1 schriftelijke ronde werkt – verzoekschrift en verweerschrift – en er geen ruimte meer is voor repliek en dupliek, dus alle verweren moeten meteen goed en volledig naar voren worden gebracht].

Comments are closed.