Governance & risicobeheersing

Governance & risicobeheersing Goed bestuur - Recht in de zorg

Eind januari besloot minister Schippers haar voorgenomen wetsvoorstel Goed bestuur in de zorg te heroverwegen. Maar hoewel zij zegt de balans te willen herstellen tussen regels en eigen verantwoordelijkheid, kiest zij wéér voor regels.

Governance & risicobeheersing Eerstelijnszorg - Recht in de zorg

Het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen gaat waarschijnlijk op korte termijn worden aangescherpt. Het kabinet wil de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen versterken en heeft daarvoor een wetsvoorstel opgesteld, genaamd Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Op 6 februari jl. is hiervoor de consultatiefase gestart.

Governance & risicobeheersing Gezondheidszorg - Recht in de zorg

De zorgtoezichthouders vrezen dat hun sector onbestuurbaar wordt door de vele veranderingen die eraan komen. Dat zegt Marius Buiting, directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) in een interview met deze krant. ‘Je mag verwachten dat de komende jaren vaker ongelukken gaan gebeuren, of veiligheidsproblemen komen’, zo zegt de voorman van de vereniging met bijna 4000 toezichthouders als leden.