BovenIJ Ziekenhuis

“Fenna van Dijk heeft met haar team niet alleen voor juridisch advies gezorgd, maar heeft de gehele logistieke ondersteuning voor haar rekening genomen.”

Nynke Meeuwissen, Coöperatie MSB U.A. in het BovenIJ Ziekenhuis, over de samenwerking met het team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan:

Kennedy Van der Laan heeft het BovenIJ Ziekenhuis uitstekend gefaciliteerd bij het oprichten van de coöperatieve vereniging van de medisch specialisten van het BovenIJ Ziekenhuis en de daarvoor benodigde persoonlijke besloten vennootschappen van de medisch specialisten.

Per 1 januari 2015 moesten deze fiscale wijzigingen zijn doorgevoerd, dus er was weinig tijd om dit voor elkaar te krijgen. Wij hebben de persoonlijke manier van communiceren en het snelle schakelen daarom als heel waardevol ervaren.

Fenna van Dijk heeft met haar team niet alleen voor juridisch advies gezorgd, maar heeft de gehele logistieke ondersteuning voor haar rekening genomen. Juist doordat kandidaat-notaris Sophie Morriën hier op locatie aanwezig was, kon er snel met de medische achterban worden geschakeld en waren we volledig gerustgesteld dat het oprichten van de vennootschappen binnen het opgegeven tijdpad gereed zou zijn. Jan Schouten was een waardevolle sparring partner bij de vormgeving van de governance van de coöperatie. Wat wij het meest hebben gewaardeerd, is dat het team zich daadwerkelijk verplaatst heeft in de positie van de medisch specialist. Dit hoop je natuurlijk vooraf, maar dit bleek in de praktijk ook daadwerkelijk het geval. Hierdoor heeft het team financiële, fiscale en organisatorische zaken zo laagdrempelig en behapbaar mogelijk gemaakt voor onze medisch specialisten.