Apotheker

Technologie & privacy Medisch specialist - Recht in de zorg

Op grond van de Geneesmiddelenwet is het verboden om geneesmiddelen op recept voor te schrijven aan personen waarover, kortgezegd, de voorschrijver onvoldoende informatie heeft. Dit lijkt in de weg te staan aan het volledig digitaliseren van de medicijnverstrekking. Tegelijkertijd zijn er verschillende partijen die dit graag zouden willen. Joost Schmaal bespreekt in deze annotatie een uitspraak van de voorzieningenrechter over dit onderwerp.