Technologie & privacy

Wet meldplicht datalekken

Met de inwerkingtreding van de Wet meldplicht datalekken is het verplicht een datalek te melden en staat op overtreding van deze plicht ook nog eens een hoge boete. Het is belangrijker dan ooit dat u in het geval van een datalek (klein of groot) direct actie onderneemt. De Datalek Quickscan, door het team Privacy van Kennedy Van der Laan, is kosteloos online te gebruiken en laat snel zien wat u te doen staat bij een lek.

Datalek Quickscan Privacy Kennedy Van der Laan


Technologie & privacy Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 21

Op 26 mei heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Wet meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid CBP aangenomen. Deze wet zal op 1 januari a.s. in werking treden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding geeft dit artikel een overzicht van de nieuwe verplichtingen en van de nieuwe boetebevoegdheden van de toezichthouder – die overigens verder gaat onder de naam ‘Autoriteit persoonsgegevens’.

Technologie & privacy Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 16

Misbruik of verlies van gegevens of de niet-beschikbaarheid van bepaalde diensten kan grote gevolgen hebben voor burgers en bedrijven. Op grond van steeds meer wetgeving worden marktpartijen verplicht gegevens en de door hen aangeboden diensten te beveiligen. Daarnaast is er een trend gaande om marktpartijen te onderwerpen aan meldplichten bij beveiligingsincidenten.