Technologie & privacy

Wet meldplicht datalekken

Met de inwerkingtreding van de Wet meldplicht datalekken is het vanaf dit jaar verplicht een datalek te melden en staat op overtreding van deze plicht ook nog eens een hoge boete. Het is belangrijker dan ooit dat u in het geval van een datalek (klein of groot) direct actie onderneemt. De Datalek Quickscan, door het team Privacy van Kennedy Van der Laan, is kosteloos online te gebruiken en laat snel zien wat u te doen staat bij een lek.

Datalek Quickscan Privacy Kennedy Van der Laan


 

Technologie & privacy Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 16

Misbruik of verlies van gegevens of de niet-beschikbaarheid van bepaalde diensten kan grote gevolgen hebben voor burgers en bedrijven. Op grond van steeds meer wetgeving worden marktpartijen verplicht gegevens en de door hen aangeboden diensten te beveiligen. Daarnaast is er een trend gaande om marktpartijen te onderwerpen aan meldplichten bij beveiligingsincidenten.