Annotatie: Rechtbank Amsterdam beveelt Google tot verwijdering van koppeling naar website zwarte lijst artsen: is het hek van de dam?

Onze collega, Michèle van Lopik, heeft onlangs een annotatie voor gzr-updates.nl geschreven bij een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, van juli vorig jaar. De uitspraak ziet op het recht op vergetelheid en het verzoek van een tuchtrechtelijk aangesproken chirurg om Google te gebieden een koppeling te verwijderen naar een ’zwarte lijst’ waarop de chirurg met onder andere een foto en haar volledige naam stond. De annotatie geeft een mooi overzicht van jurisprudentie op dit vlak en daarnaast een uitgebreide beschouwing van de uitspraak.

Een sneak preview:

Sinds het Costeja-arrest in 2014 is het aantal verwijderingsverzoeken aan exploitanten van zoekmachines aanzienlijk toegenomen en heeft de Nederlandse feitenrechter meermaals voor de uitdaging gestaan om naar gelang de specifieke omstandigheden van de zaak het recht om vergeten te worden nader in te vullen. Wat dat betreft is de uitspraak niet verrassend. Gelet op het Costeja-arrest van het HvJ EU en het X-Google-arrest van de Hoge Raad was een ander oordeel van de rechtbank mijns inziens ook niet mogelijk.”

Dit was wel de eerste keer dat het recht op vergetelheid in de context van koppelingen naar zwarte lijsten voor artsen aan bod is gekomen. Het succes van de chirurg in deze zaak zal ongetwijfeld een opmaat zijn voor andere zorgverleners, althans voor degene die op de Zwarte Lijst SIN-NL vermeld staan, om verwijderingsverzoeken in te dienen. (…)”

Wat mij betreft leidt de uitspraak van de rechtbank hier juridisch gezien tot een juiste uitkomst, maar is verdere maatschappelijke en politieke discussie nodig. Allereerst moet men zich mijns inziens realiseren dat het hier gaat om ‘symptoombestrijding’ en dat de oorzaak van de problematiek (i.e. aanwezigheid van dergelijke zwarte lijsten en het onderhouden daarvan door private partijen) ook door het verwijderen van de koppelingen uit zoekresultaten blijft bestaan.”

Ga voor het volledige artikel naar gzr-updates.nl

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Eline Lam. 

Auteur:

Michèle van Lopik

Comments are closed.