Tips bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst in de zorg

In de zorg wordt op grote schaal samengewerkt. Tussen zorgaanbieders onderling, tussen zorgaanbieders en ketenpartners en tussen zorgaanbieders en leveranciers. Er zijn vele samenwerkingsvormen te onderscheiden. Bij elk van die samenwerkingsvormen zijn er onderwerpen die aandacht behoeven.

Goedkeuring van de NZa en/of ACM nodig voor samenwerking?

Let er bijvoorbeeld op dat voor het besluit tot intensieve samenwerking (bv. een fusie, overname of joint venture) voorafgaande goedkeuring van de NZa en/of de ACM vereist kan zijn. Het uitvoeren van de concentratie, of deel daarvan, voordat goedkeuring is verkregen kan leiden tot hoge boetes en zelfs tot de verplichting de concentratie ongedaan te maken. Een meldingstraject kan enige tijd vergen en brengt voor partijen administratieve lasten met zich mee.

Gezamenlijke zorgverlening

Indien door beide samenwerkingspartners zorg zal worden verleend, zijn er nog een aantal andere aandachtspunten. Als beide partijen zorg verlenen aan een gezamenlijke patiënt/cliënt, is de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (“WGBO”) op beide partijen van toepassing.

In dit artikel geven wij u enkele tips voor het vormgeven van uw samenwerking, download het artikel als pdf:

Tips bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst in de zorg (pdf)

Comments are closed.