Wet Arbeidsmarkt in Balans: de transitievergoeding

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Deze nieuwe wet kent een pakket aan maatregelen op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW) dat tot doel heeft om de balans tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten te verbeteren. De komende periode zullen wij in verschillende artikelen de belangrijkste wijzigingen bespreken. Deze week: de transitievergoeding.

De transitievergoeding tot 1 januari 2020

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding als hij ten minste twee jaar in dienst is geweest.

Tot 1 januari 2020 bedraagt de hoogte van de transitievergoeding 1/6 maandsalaris voor iedere zes maanden dat de werknemer in dienst is geweest.Voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest, geldt een hogere opbouw van de transitievergoeding voor de periode vanaf 10 jaar. Voor de periode vanaf 10 jaar bedraagt de transitievergoeding 1/4 maandsalaris voor iedere zes maanden dat de werknemer in dienst is geweest.

Voor werknemers die op de datum van ontslag 50 jaar of ouder zijn én minimaal 10 jaar in dienst zijn geweest, geldt ook een hogere vergoeding. Deze werknemers hebben recht op een transitievergoeding van een 1/2 maandsalaris voor iedere zes maanden dat zij in dienst zijn geweest vanaf 50 jaar. Verder geldt voor werkgevers met 25 werknemers of minder tot 1 januari 2020 een overbruggingsregeling indien het ontslag plaatsvindt vanwege een slechte financiële situatie.

De wijzigingen voor de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 wijzigt de berekening van de transitievergoeding. Met de wijzigingen heeft de werknemer eerder recht op een transitievergoeding, maar wordt de hoogte ervan verlaagd.

De wijzigingen van de WAB voor de transitievergoeding zijn als volgt:

WAB-transitievergoeding-vergelijkingstabel

De gevolgen van de nieuwe berekening per 1 januari 2020

De wijzigingen kunnen grote verschillen in de berekening van de transitievergoeding per 1 januari 2020 meebrengen. Onderstaande illustratie met de transitievergoeding tot 1 januari 2020 (blauw) en de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020 (grijs) geeft de gevolgen van de nieuwe berekening weer.

WAB-transitievergoeding-staafgrafiek-voorbeeld

WAB-transitievergoeding-tabel-2-voorbeeld

Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 is het voor werkgevers mogelijk om compensatie aan te vragen voor transitievergoedingen die zijn betaald aan werknemers van wie het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd. Zie hierover ons artikel Compensatieregeling transitievergoeding treedt op 1 april 2020 in werking.

Ook is compensatie van de transitievergoeding mogelijk bij het vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfsbeëindiging door ziekte, pensionering of overlijden van de werkgever.

Overgangsrecht

De nieuwe berekening van de transitievergoeding treedt in beginsel onmiddellijk in werking op 1 januari 2020. Dit betekent in beginsel dat voor alle arbeidsovereenkomsten die eindigen na 1 januari 2020 de nieuwe berekening moet worden toegepast. Voor bepaalde gevallen voorziet de wet echter in overgangsrecht.In de volgende situaties waarbij de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020 eindigt wordt de oude berekening van de transitievergoeding toegepast:

  • De arbeidsovereenkomst is opgezegd vóór 1 januari 2020;
  • De werknemer heeft vóór 1 januari 2020 schriftelijk ingestemd met de opzegging van de arbeidsovereenkomst. Let op: hierbij is van belang dat de werknemer 14 dagen de tijd heeft om zijn instemming te herroepen. Indien de werknemer instemt vóór 1 januari 2020 en zijn instemming herroept ná 1 januari 2020, is de arbeidsovereenkomst niet geëindigd en zal de werkgever een nieuwe procedure moeten starten, waarbij de transitievergoeding wordt berekend volgens de nieuwe berekening;
  • Het ontbindingsverzoek is bij de rechter ingediend vóór 1 januari 2020;
  • De ontslagaanvraag bij het UWV is vóór 1 januari 2020 ingediend.

Heeft u nog vragen over deze of andere wijzigingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Auteur:

Linda Couvreur

Comments are closed.